GD&A-seminarie 'leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak

Planning

26/01/2018 12:30 — 26/01/2018 16:30

Beschrijving

Tijdens dit seminarie wordt in de eerste plaats kort stilgestaan bij de gewestelijke heffingen op bedrijfsruimten. Hierbij wordt ingezoomd op het onderscheid tussen bedrijfsruimten en andere gebouwen, op de rol van de gemeente in het proces en op de bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Vervolgens worden de gemeentelijke heffingen op leegstand- en verwaarlozing van woningen en gebouwen en op onbewoonbaarheid en ongeschiktheid van woningen uitgebreid behandeld. De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de recente rechtspraak inzake leegstands en verkrottingsheffingen komt aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan het volledige traject gaande van de totstandkoming van het belastingreglement, over de inventarisatie en taxatie tot de geschillenbeslechting.

Gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen kunnen niet los worden gezien van niet-fiscale wetgeving zoals de Vlaamse Wooncode, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, de wetgeving inzake privacy,… Tijdens het seminarie wordt de link gelegd naar deze sectorale wetgeving.

Daarnaast worden ook andere gemeentebelastingen, zoals de gemeentebelasting op tweede verblijven die vaak als ontsnappingsroute voor leegstandheffingen wordt aanzien, aangeraakt.

Locatie

Kantoor GD&A Advocaten Westerlo, bedrijvencentrum 4Wings Nijverheidsstraat 13
2260 Oevel-Westerlo