Oprichting

De vzw VLO werd opgericht op 7 mei 2004 om 17u te Leuven. 

De statuten werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde 

De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

BTW:  865.610.479 

De oprichtingsakte werd gepubliceerd in bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2004.

De VLO wijzigde haar naam in VLOFIN op haar Algemene Vergadering van 20 mei 2014.