Studiedagen en congressen

Resultaatgerichtheid met een plus

Hoe zowel beleidsmatig als beheersmatig een meerwaarde te geven aan het lokaal bestuur

De vzw Vlofin nodigt u uit op haar 2-jaarlijkse studiedag.

Het centrale thema van de editie 2018 handelt over ‘resultaatsturing met een plus’. Een extraatje dus, omdat we met onze overheidsorganisaties doelbewust een return willen geven aan onze maatschappelijke omgeving. De focus ligt op output en outcome. Vermits we met z’n allen binnenkort nieuwe strategische beleidsplannen in operationele sturing omzetten, lijkt ons deze insteek zinvol en waardeverhogend.

Om de scope voldoende breed te houden, vatten we onze studiedag aan met een mooi verhaal uit de private sector. Uit de private sector valt immers heel wat inspiratie te halen! Zo brengt Paul Van Den Bosch, oprichter van Energy Lab en sportcoach, zijn visie en aanpak om mensen meer en beter te laten bewegen. Sporters en bedrijven die een stap verder willen, kunnen op zijn expertise rekenen om die extra mijlpaal te bereiken. Over resultaatgerichtheid gesproken!

Vertaald naar onze concrete context licht Stijn Lombaert, directeur van de griffie West-Vlaanderen, de mogelijkheden van lokale besturen toe om meer resultaatgerichtheid te brengen in hun dagelijks doen en laten.

Na de middag getuigt Erik Laga, stadssecretaris Mechelen, over zijn ervaring met Groep Mechelen als ‘lokale overheidsorganisatie 2017’(prijs Ernst & Young). Groep Mechelen behaalde als laureaat deze gewaardeerde onderscheiding in 2017. Door sterk in te zetten op samenwerking, innovatie en wendbaarheid én door te werken met duidelijke organisatiedoelen ontstond een inspirerend verhaal van de ‘Mechelen Makers’.

De Nederlandse gemeente Schagen verricht baanbrekend werk door haar begroting integraal te enten op een wetenschappelijk onderbouwde invulling van geluk. Bij alles wat in hun begroting opgenomen werd, hebben ze zich afgevraagd hoe dit bijdraagt aan het geluk van hun inwoners. Over sturen op outcome gesproken! Onder het motto ‘samen bereiken we meer’ realiseert men in Schagen op een financieel gezonde manier ‘geluksplekken’ en ‘geluksbudgetten’. Nico Swellengrebel, algemeen directeur / gemeentesecretaris van Schagen, en Nancy Peeters, projectleider Geluk, delen met ons hun kennis en inzichten.

Praktisch

De studiedag gaat door op donderdag 17 mei in het ING-hoofdgebouw te Brussel, Marnixlaan 24. Dit gebouw is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt slechts op een tiental minuten stappen van het station Brussel-Centraal. Parkeren in de buurt kan in ‘Parking Twee Poorten / Deux Portes’

Om organisatorische redenen vragen wij u tijdig in te schrijven via het webformulier dat u per e-mail ontving. Annuleren kan tot uiterlijk 10 mei 2018. Na die datum blijft het factuurbedrag verschuldigd.

Programma

09u00

onthaal met koffie en ontbijtkoekjes

09u30

algemene vergadering Vlofin

10u00

‘Waarom bewegen. Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl’, Paul Van Den Bosch, oprichter Energy Lab en sportcoach

11u00 

‘Resultaatgericht management begint met gezond verstand’, Stijn Lombaert, directeur griffie West-Vlaanderen

12u00

Lunch aangeboden door ING

14u00

Groep Mechelen, lokale overheidsorganisatie 2017: een verhaal van de Mechelen Makers, Erik Laga, stadssecretaris Mechelen

14u30 

‘Lokaal sturen op geluk’, Nico Swellengrebel, algemeen directeur / gemeentesecretaris van Schagen, en Nancy Peeters, projectleider Geluk

15u30

‘Moraal van het verhaal’, prof. Dr. F. Van der Wal  

16u00

receptie aangeboden door ING