BTW voor overheden in de praktijk - opleiding Knops Publishing

Planning

14/03/2019 08:30 — 14/03/2019 17:30

Beschrijving

Opleiding toegankelijk voor algemeen directeurs, financieel directeurs, medewerkers financiële dienst van gemeenten, provincies, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren. Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld. De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties.

Data en locaties: Bereikbaarheid:

Do 21 februari 2019: Berchem, Syntra (Site Post X), Borsbeeksebrug 32 tegenover treinstation Antwerpen-Berchem

Do 14 maart 2019: Brugge, VAC Brugge, Koning Albert I-laan 1-2 aan de achterzijde van treinstation Brugge

Sprekers:

Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW professor btw en lokale en regionale belastingen UGent

Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Onder voorzitterschap van: De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse

Programma: De deelnemers aan deze studiedag krijgen een praktische leidraad doorheen de btw-regels die van toepassing zijn op vele handelingen die door overheidslichamen dagelijks worden gesteld.

Onder meer volgende topics en recente evoluties zullen worden behandeld, telkens vanuit uw praktijk:

 Wanneer is een overheid btw-plichtig?

 Belastbare handelingen: levering van goederen en diensten

 Plaats van de handeling

 Vrijstellingen

 Voldoening van de btw

 Btw-aftrek (toepassing van het verhoudingsgetal)

 Praktische btw-aspecten (bijv. facturatie werken in onroerende staat en gelijkgestelde diensten, subsidies, vrijstellingen)

 Regels van opeisbaarheid van de btw

 Verjaringstermijnen voor teruggaaf en het recht op aftrek

 Nieuw boetebeleid

 Btw voor hulpverleningszones, AGB, APB, EVA, intercommunale, e.a. overheidslichamen

 Btw en schoolgebouwen

 Btw en samenwerking tussen overheidslichamen (bijv. ter beschikking stellen van personeel aan AGB - APB of andere publiekrechtelijke instellingen; dienstverlenende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)

 Verlaagde btw-tarieven voor overheden

 Kostendelende vereniging

 Btw-eenheid

 …

Dien uw vragen bij voorkeur voorafgaand aan de opleiding in via brenda@mijnwetboek.be Schema studiedag

08u30 - 09u00 Ontvangst

09u00 - 09u10 Inleiding door de voorzitter

09u10 – 12u30 Uiteenzetting

Verfrissende pauze voorzien rond 11u00

Lunch voorzien van 12u30 tot 13u15

13u15 - 16u45 Verdere uiteenzetting met afsluitende discussie en vragenronde

Verfrissende pauze voorzien rond 15u00

16u45 - 17u30 Drink

Locatie

Koning Albert-I-laan 1-2
Brugge
Belgie Belgie