Meten en opvolging van acties en dagelijkse werking - online webinar deel 2

Planning

28/04/2021 14:00 — 28/04/2021 16:00

Beschrijving

Module I van de A-Z opleiding opvolgingsrapportering van Van den Broele gegeven door Gert Buys

Deze module bestaat uit 2 opleidingsessies van 2 uur. Tussen de twee opleidingsmomenten is een thuisopdracht voorzien, zodat de opgedane kennis meteen kan worden toegepast in het eigen bestuur.

In de eerste sessie wordt ingegaan op volgende vragen:

  • Voldoet uw bestuur aan de wettelijke vereisten qua rapportering?
  • Beschikt u tijdig over de juiste data en is de tijdigheid en correctheid van de data geborgd?
  • Beschikt u over een periodieke opvolgingsrapportering?
  • Wordt in uw bestuur de dagelijkse werking gemeten los van acties, aan de hand van indicatoren?
  • Beschikt u over voldoende data om, bij wijze van voorbeeld, de effecten van corona op het MJP te kunnen duiden?
  • Beschikt u over specifieke (thema- of doelgroepgebonden) rapporten?
  • Zijn de data van uw bestuur permanent ontsloten en breed consulteerbaar?

De thuisopdracht bestaat erin om data van uw eigen bestuur in kaart te brengen op basis van een door de lesgever ter beschikking gesteld sjabloon.

In de tweede sessie wordt dan aangegeven hoe u data op een gestructureerde manier kan verzamelen. Het gestructureerd verzamelen van data wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden rond sluikstorten en cijfergegevens uit het bibliotheekbeheerssysteem.  U krijgt tips en tricks mee om te rapporteren. We bereiden de weg voor, voor module 2, waarin u het verzamelen van datagegevens en het maken van rapporten zal leren automatiseren.

Meer info vind je hier.