Vacature financieel directeur stad en OCMW LEUVEN

Leuven. Eeuwenoud, springlevend! Dagelijks staan ongeveer 1200 gemotiveerde medewerkers klaar voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Een boeiende uitdaging waarin jij een cruciale rol kan spelen!

We leggen een wervingsreserve aan voor de functie van:

Financieel directeur – decretale graad

Je bent verantwoordelijk voor het financieel management van stad en OCMW Leuven. Daarnaast ben je bijzonder rekenplichtige voor de politiezone en houd je toezicht op de financiën van de autonome gemeentebedrijven. Je bent lid van het managementteam en geeft leiding aan de financiële dienst. Voor een aantal decretaal bepaalde opdrachten (wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole op de uitgaven, debiteurenbeheer …) werk je in volledige onafhankelijkheid en rapporteer je aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst. Voor je andere opdrachten rapporteer je aan de algemeen directeur. Je zet je in om samen stad te maken, ondersteunt de diensten actief en zoekt samen met hen naar oplossingen in verband met financiën. Je zorgt ervoor dat financiële processen en procedures zo efficiënt mogelijk en geharmoniseerd voor stad en OCMW kunnen verlopen. Je volgt de financiële toestand van de stad zorgvuldig op, stuurt deze bij en rapporteert hierover, waarbij je het principe van ‘lean and mean budgetting’ vooropstelt. Je exploreert nieuwe en alternatieve financieringsmogelijkheden. Je brengt vanuit efficiëntie-oogpunt en vanuit organisatiebeheersing meer transparantie en stemt de financiële procedures en processen binnen de verschillende entiteiten verbonden aan de stad af. Je stelt een goed evenwicht tussen autonomie, samenwerken en toezicht voorop.

Profiel:Je hebt een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je hebt minstens 10 jaar relevante beroepservaring in een functie op strategisch niveau en in een qua complexiteit vergelijkbare context, waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie (hiërarchisch of projectmatig leiderschap). Je bent Belg. Je bent niet in een situatie zoals vermeld onder de onverenigbaarheden voor deze functie in het decreet lokaal bestuur.

Je hebt een goede kennis van financieel management. Je anticipeert op toekomstige uitdagingen en stimuleert het voortdurend verbeteren bij je medewerkers. Je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt ideeën uit voor de toekomst. Je onderneemt actie om de werking en dienstverlening te optimaliseren. Je zet gedragen samenwerkingsverbanden op over entiteiten heen. Je bent integer, betrokken en loyaal. Je delegeert verantwoordelijkheden en geeft richting aan je medewerkers.

Interesse? Wil je de uitdaging aangaan? Aarzel dan niet en surf naar www.leuven.be/vacatures voor meer informatie en voor het verplichte sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en met 18 maart 2020.

Het verkennend gesprek vindt plaats op donderdag 9 of donderdag 16 april 2020. Het jurygesprek met proef financieel-economisch inzicht is gepland op maandag 20 of vrijdag 24 april 2020. Het assessment center vindt plaats in de week van 11 mei of 18 mei 2020.

We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker uniek is. Daarom selecteren we kandidaten op basis van talent en motivatie, los van leeftijd, geslacht, origine, arbeidsbeperking of andere kenmerken.

In het kader van de overgangsregeling voorzien in het DLB dienen de financieel beheerders die in hun bestuur niet werden weerhouden als financieel directeur niet de volledige aanwervingsprocedure te doorlopen.

Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 28-02-2020 om 11u48 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!