Nieuws

21/02/2017 Audit Vlaanderen : nieuw globaal rappport aankoop- en contractbeheer

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vlaamse lokale besturen spenderen jaarlijks ruim 1,5 miljard euro aan allerhande leveringen en diensten. Voldoende reden voor een thema-audit door Audit Vlaanderen. Tussen september 2015 en november 2016 werden twintig lokale besturen geauditeerd. De belangrijkste vaststellingen werden gebundeld in een globaal rapport. Wat blijkt? Veel besturen doen het goed. Zo is bijvoorbeeld meestal de juridische kennis over overheidsopdrachten in voldoende mate aanwezig. Audit Vlaanderen vond verder diverse goede praktijken voor elke stap van het proces. Die worden ter inspiratie ook gepubliceerd. Algemeen blijkt echter dat gemeenten en OCMW's nog veel mogelijkheden hebben om de risico's die bij aankopen ontstaan beter af te dekken, om efficiënter te werken en om geld te besparen. Zo is van een uitgebouwd contract- en leveranciersbeheer vooralsnog geen sprake. De meeste lokale besturen hebben onvoldoende overzicht op hun lopende contracten. Daarnaast worden de uitgaven aan leveranciers zelden op regelmatige basis opgevolgd. Dit alles leidt ertoe dat de mededinging vaak onvoldoende speelt en er dus te weinig wordt nagegaan wat andere spelers op de markt te bieden hebben. Dit laatste geldt zeker voor verzekeringen. Slechts vijf van de twintig besturen die Audit Vlaanderen doorlichtte, hadden recent een overheidsopdracht uitgevoerd voor verzekeringen, nochtans een wettelijke verplichting. Ook op andere domeinen zijn er mogelijkheden om risico's beter af te dekken en geld te besparen.

 

Globaal rapport - thema-audit "Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten" - Audit Vlaanderen

Goede praktijken leidraad interne controle / organisatiebeheersing lokale besturen | Werking van de Vlaamse overheid

 

20/02/2017 Opgelet : nieuw rekeningnummer voor stortingen bedrijfsvoorheffing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Zoals u reeds vernomen heeft via een mailing van FOD Financiën is het rekeningnummer gewijzigd voor alle nederlandstalige aangiften bedrijfsvoorheffing vanaf 1 februari 2017. Mocht u geen mailing van FOD Financiën ontvangen hebben, dan vindt u meer informatie op deze link

25/01/2017 Studiedag : Overheidsopdrachten : knipperlichten voor lokale besturen en hun contractspartners

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Lokale besturen worden overladen met nieuwe regelgeving. Gaande van aanpassingen aan bestaande besluiten (bv. BBCbesluit) tot nieuwe wetten (bv. wet overheidsopdrachten). Het is quasi onmogelijk om alles correct en op de voet op te volgen.
Advocatenkantoor GD&A Advocaten en Uitgeverij Vanden Broele slaan daarom de handen in elkaar om u halfjaarlijks op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden voor lokale besturen. Meer info over deze studiedag vinden jullie hier

25/01/2017 Studievoormiddag Gemeenterecht 2.0

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 07/02/2017 organiseert die Keure opleidingen een lanceringsevent naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwste titel ‘Gemeentesecretaris, financieel beheerder en managementteam’ over het statuut, de taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. Hiervoor is een selectie gemaakt in de interessantste en meest actuele thema’s gebracht door eminente sprekers vanuit diverse invalshoeken om een perfect evenwicht te bieden tussen theorie en praktijk. Op het programma staan volgende thema’s :
•         Actualia gemeenterecht
•         Beheerscontrole
•         De taken en de bevoegdheden van de financieel beheerder in de praktijk
 
Onmisbaar voor financieel beheerders en de leden van het managementteam van alle lokale besturen!
 
Meer info over deze opleiding vindt u hier

17/01/2017 Verantwoording LOI-subsidies : deadline verschoven

Geplaatst in OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Eind december 2016 heeft het Agentschap een communicatie uitgestuurd naar alle betrokken OCMW's met betrekking tot de verantwoordingsnota 2016 LOI-subsidies. Aangezien vele OCMW's nog niet beschikken over de finale cijfers van het boekjaar 2016 is er beslist om de deadline voor het boekjaar 2016 te verschuiven naar 30 juni 2017.

VVSG klaagde net als Vlofin de te vroege deadline aan

Meer nieuws