Nieuws

15/02/2018 Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Philip Lefever • 0 Reacties

Vandaag 15/2 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat de overgangsbepalingen voor de decretale graden op 25/2 in werking treden en 143 collegae zich meteen financieel directeur mogen noemen. Sommigen verschuiven meteen ook van werkgever.

 

07/02/2018 Toch een indexing van lonen en sociale uitkeringen in 2018?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het planbureau stelde de inflatievooruitzichten bij voor de periode februari 2018 t.e.m. december 2018. Op basis van de inflatievooruitzichten verwacht het planbureau een gemiddelde groeivoet van 1,6% voor de gezondsheidsindex. Hierdoor zou de spilindex in september 2018 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden.

Dit is een stevige wijziging t.o.v. de eerdere groeivoetverwachting in september 2017. Op basis van de gegevens van de eerste helft van 2017 werd een gemiddelde groeivoet van 1,1% verwacht. Een overschrijding van de spilindex werd niet voorspeld voor 2018 waardoor de budgetten van de meeste lokale besturen aangepast zullen moeten worden.

01/02/2018 FAQ overgangsbepalingen DLB

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De beroepsfederaties en ABB werkten samen een FAQ uit met 85 vragen en antwoorden over de befaamde overgangsbepalingen. Deze morgen werd hieromtrent reeds een nieuwsflash verstuurd. Het document staat hier.

01/02/2018 Turbo opleiding voorjaar 2018 op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Naar goede tweejaarlijkse traditie organiseert Vlofin dit voorjaar weer een “Turbo” opleiding voor startende financieel beheerders.   Deze lessen worden gegeven door ervaren collega’s – behalve de dag rond overheidsopdrachten – en richten zich bij voorrang op financieel beheerders die nieuw gestart zijn in 2016 of later. Mochten collega’s die reeds langer aan de slag zijn, één of meer lessen ter opfrissing willen bijwonen, is dat mogelijk op voorwaarde dat er na inschrijving van de startende collega’s nog plaatsen vrij zijn.

De sessies zijn onder andere: overheidsopdrachten, lokale belastingen-praktische werking, debiteurenbeheer (OCMW), BBC boekhouding verder uitgediept, OCMW decreet met aandacht voor DLB, gemeentedecreet met aandacht voor DLB.

Nieuw dit jaar is dat we twee sessies organiseren voor financieel beheerders van gemeenten die recent ook financieel beheerder van het OCMW zijn geworden, of die verwachten het te worden, en omgekeerd. Bedoeling van deze sessies is kort de aandacht te vestigen op bepaalde specifieke accenten van het andere bestuur – gemeente of OCMW.

De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

16/01/2018 Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

DE FOD Financiën publiceerde op 12 januari 2018 circulaire 2018/C/2 met betrekking op de wet van 25 december 2017. De wijziging heeft betrekking op de rentevoet die mag aangerekend worden ingeval een belastingplichtige niet binnen de vastgestelde termijn betaald of omgekeerd, de rentevoet ingeval de fiscus een geïnde belasting dient terug te betalen.

Deze nalatigheidsinteresten werden tot voor kort berekend aan een rentevoet van 7% Door de wetswijziging zal de toepasselijke rentevoet voor de opstaande schuld vanaf 1 januari 2018 slechts 4% bedragen. Voor de periode tot en met 2017 bedraagt de rentevoet nog steeds 7%.

De moratoriuminteresten worden berekend met de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsinteresten, verminderd met twee procentpunten. In de praktijk dus 2% voor terugbetalingen in 2018.

Door de verwijzingsregel in artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 met betrekking op de lokale belastingen is deze wetswijziging en circulaire ook van toepassing op de lokale belastingen.

Meer nieuws