Nieuws

17/01/2017 Verantwoording LOI-subsidies : deadline verschoven

Geplaatst in OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Eind december 2016 heeft het Agentschap een communicatie uitgestuurd naar alle betrokken OCMW's met betrekking tot de verantwoordingsnota 2016 LOI-subsidies. Aangezien vele OCMW's nog niet beschikken over de finale cijfers van het boekjaar 2016 is er beslist om de deadline voor het boekjaar 2016 te verschuiven naar 30 juni 2017.

VVSG klaagde net als Vlofin de te vroege deadline aan

29/12/2016 Beste wensen voor 2017!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vlofin wenst allen het allerbeste voor 2017 !

29/12/2016 Digitale rapportering 4de kwartaal

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 1 Reactie

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2017 over de transacties van 2016. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.  

Daarom is het belangrijk om niet alleen de deadline voor het insturen te respecteren, maar de gegevens ook zo volledig mogelijk te registreren. Als u belangrijke transacties over 2016 (de lonen tot december 2016, de belastingontvangsten en subsidies die aan 2016 moeten worden toegerekend, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2016 geleverd werden, de investeringsuitgaven die aan 2016 moeten worden toegerekend, enz.) pas in de tweede helft van januari 2017 kunt boeken, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2016 maar in de laatste week van januari 2017 aan ABB te bezorgen. Als de situatie dat vereist, kan u de digitale rapportering over het 4e kwartaal uitzonderlijk bezorgen tegen uiterlijk 8 februari 2017.

Iedereen kreeg hierover ook een mail van het toezicht met een rapport dat de afwijking van het 4kw 2015 tov de rekening weergeeft. Vlofin volgt uiteraard de visie dat er een zo nauw mogelijke aansluiting moet zijn maar heeft wel een aantal bedenkingen waarover een schrijven zal overgemaakt worden aan ABB.

22/12/2016 Borgstelling bijzonder rekenplichtingen HVZ: afgeschaft

Geplaatst in Algemeen nieuws en brandweer door Stefan Himpens • 0 Reacties

De kamer keurde op 1 december het wetsvoorstel goed waarin de borgstelling van de bijzonder rekenplichtigen van de hulpverleningszones werd afgeschaft. Deze wet zal waarschijnlijk begin volgend jaar van kracht worden. De modaliteiten voor de vrijgave van de reeds gestorte waarborgen moet nog geregeld worden door de Koning.

Hiermee komt definitief een einde aan de borgstelling die de ontvanger binnen lokale besturen moest stellen voor de uitoefening van z'n ambt. Eerder dit jaar werd de borgstelling voor bijzonder rekenplichtigen van politiezones reeds afgeschaft.

10/12/2016 onze werkruimtes .. een nuttig kennisdeelplatform ..wat cijfertjes

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

En nu we toch met de cijfertjes bezig zijn.. Onze afgeschermde zone (werkruimtes) op de website werd de laatste 10 dagen door zomaar eventjes 330 Vlofin-leden bezocht. Dat doet ons veel plezier en toont aan dat het een nuttig kennisdeelplatform is.

Indien er collegae zijn die problemen ondervinden met de wekelijkse update die normaal in de mailbox komt op maandagmorgen om 7u mogen zij dit steeds laten weten op communicatie@vlofin.be.

Momenteel loopt ook een monitoring op de verzendingen en zeer binnenkort is het ook de bedoeling dat de werkruimtes waar er die week geen activiteit was niet meer worden opgenomen in de mailing zodat de update nog enkel betrekking heeft op de werkruimtes waar er wel activiteit was de week ervoor.

We merken ook dat soms vragen gesteld worden waarop reeds antwoorden te vinden zijn.  Uiteraard geen probleem maar even de zoekfunctie gebruiken kan soms nog sneller voor oplossingen zorgen.

Meer nieuws