Nieuws

12/09/2017 Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het Hof van Cassatie velde eind vorig jaar een arrest over de toepassing van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest. Artikel 1907bis BW bepaalt dat de wederbeleggingsvergoeding in deze gevallen maximaal zes maanden interest mag bedragen. In dit nieuwe arrest is het Hof van Cassatie van oordeel dat deze bepaling steeds moet worden toegepast ingeval het een lening op interest betreft. Kredietopeningen worden uitgesloten van toepassing van artikel 1907bis BW.

Tot op vandaag omzeilen banken deze bepaling door vervroegde terugbetaling contractueel uit te sluiten. Vervroegd terugbetalen kan enkel mits het betalen van een schadevergoeding voor het verbreken van het contract (de wederbeleggingsvergoeding of funding loss). De rechtspraak en rechtsleer erkende deze redenering, waardoor banken niet gebonden waren hun schadevergoeding te beperken tot zes maanden interest. Ook het typebestek leningen voorziet een dergelijke bepaling.

Indien het cassatiearrest wordt bevestigd door het Hof van Beroep is de impact op de leningen aanzienelijk. Banken zullen binnen de contractuele bepalingen geen hogere wederbeleggingsvergoedingen meer kunnen afdwingen. Het typebestek waaraan VVSG-VLOFIN momenteel werkt houdt reeds rekening met deze nieuwe rechtspraak. Verder hebben besturen een grotere onderhandelingspositie om bestaande leningen met hogere vaste rentevoeten open te breken ...

We volgen de situatie in elk geval verder op.

 

14/08/2017 Vaste boekenprijs - maximale korting

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Voor zij die het nog niet wisten : sedert 1 juli is er een vaste boekenprijs. Leveranciers mogen maximaal 25% korting geven. Kan van belang zijn in lopende contracten of te plaatsen opdrachten van uw bibliotheek. Op de webiste www.boekenprijs.be is de prijs van boeken te controleren.

14/08/2017 Hervorming pensioenen en hun financiering : belangrijke wijzigingen op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op de website van VVSG vindt u hierover een goede uiteenzetting. Klik HIER

Zeker te lezen! 

14/08/2017 Eindelijk voorschottenregeling aanvullende personenbelasting

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 1 Reactie

In het staatsblad van 11.08.2017 verscheen de wet tot invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting. Eindelijk zouden we zeggen. Deze wet kent de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting toe via voorschotten gedurende een periode van acht maanden te beginnen vanaf september van het aanslagjaar tot april van het daaropvolgende jaar. Op die manier zijn de gemeenten niet meer afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheid tijdens die maanden.

14/08/2017 Omzendbrief budgetten 2018

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De omzendbrief mbt de budgetonderrichtingen 2018 is beschikbaar. Jullie vinden hem HIER.

Belangrijke aandachtspunten zijn oa dat de meerjarenplanning nu minimaal tot 2020 moet lopen, de vereiste aanpassing van de opcentiemen onroerende voorheffing, de geboden voorzichtigheid in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en ook de in acht te nemen richtlijnen inzake subsidies TWE ( tijdelijke werkervaring ).

Meer nieuws