Nieuws

26/04/2018 Leidraad organisatiebeheersing geactualiseerd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Audit Vlaanderen actualiseerde haar leidraad organisatiebeheersing. Hiervoor vroeg Audit Vlaanderen feedback aan de lokale besturen. De update werd recent gefinaliseerd. De nieuwe leidraad werd gepubliceerd op de website van Audit Vlaanderen.

Op vraag van de vertegenwoordigers van de lokale besturen bleven de wijzigingen beperkt:

  • De 10 thema’s zijn behouden (enkel de volgorde veranderde).
  • De meeste aanpassingen situeren zich op het niveau van de risico’s en beheersmaatregelen.
  • Vooraan is er een nieuw hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing

13/04/2018 Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In kader van het decreet lokaal bestuur werd door Vlofin een statutenwijziging voorbereid.  Immers heeft dit decreet en inzonderheid de overgangsbepalingen een impact op onze functiebenaming, benaming vereniging, lidmaatschap .. .
Hiertoe werden 2 algemene vergaderingen ingepland. Nl op 25 april 2018 om 8u30 op het gemeentehuis van Lille en later op 17 mei op onze 2-jaarlijkse grote studiedag.
De eerste samenroeping is een pro forma samenroeping gezien we enkel aan de regels inzake aanwezigheidsquorum willen voldoen op de 2de algemene vergadering.  We verwachten u dan zeker op 17 mei maar daarvoor krijgt elk lid nog een uitnodiging.

De voorgestelde aanpassingen vinden jullie hieronder samengevat :

Art 1: ‘Vlaamse Lokale Financieel Beheerders’ wordt Vlaamse Lokale Financieel Directeurs’. De verkorte benaming Vlofin blijft behouden.
Art 4: in de eerste zin wordt ‘wettelijke graden’ vervangen door ‘decretale graden ‘.
Art 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.
VLOFIN telt ten minste vijftien effectieve leden.
De leden zijn onder andere de ondergetekende stichters.
De effectieve leden zijn: de financieel directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de financieel beheerders van de provincies, de gewestelijke ontvangers en de bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones. De Vlofin-leden die naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur aangesteld werden in een passende A-functie kunnen eveneens effectief lid worden. De toegetreden leden zijn: de gepensioneerde financieel beheerders, directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de OCMW’s, de provincies, de gepensioneerde gewezen financieel beheerders met passende A-functie, de gepensioneerde gewestelijke ontvangers en de gepensioneerde bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones.
Het lidmaatschap wordt bekomen door het betalen van het lidgeld.
Het verlies van de hoedanigheid van financieel directeur of adjunct-directeur, van gewestelijk ontvanger of van rekenplichtige  heeft automatisch het verlies tot gevolg van de hoedanigheid van effectief lid, behoudens tegengestelde beslissing van de raad van bestuur.
Art 23: in §2 wordt de zin ‘Elke provinciale afdeling zal minstens één financieel beheerder van een gemeente en één financieel beheerder van een OCMW afvaardigen.’ geschrapt.

 

10/04/2018 Vacatures financieel directeur

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Momenteel zijn er een aantal vacatures voor financieel directeur.

Meer info hierover in onze werkruimte "statuut" waar je de nodige links vindt

26/02/2018 DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

In functie van een aantal gewijzigde standpunten vanuit ABB werden de reeds eerder gepubliceerde modellen gewijzigd. Zo stelt ABB dat er geen kandidaatstelling vereist is om opgenomen te worden in een wervingsreserve en wordt de proeftijd gekwalificeerd als onderdeel van ‘aard dienstverband’.

Wat de functiebeschrijvingen betreft, bleek het niet evident één en ander in standaardmodellen te vatten. Buiten een algemene wettelijke definitie, wordt immers nergens voorzien hoe een functiebeschrijving eruit dient te zien en welke zaken hierin minimaal opgenomen dienen te worden. Uit de vele ontvangen bestaande functieprofielen moest dan ook snel blijken dat de inhoud zeer verschillend voorkomt. Daarom werden telkens een minimale en een uitgebreide versie voorzien.

Op onze website kunt u volgende modeldocumenten aantreffen:

• MODEL 1: oproeping secretaris(sen);
• MODEL 1: oproeping financieel beheerder(s);
• MODEL 2: organisatievoorstel secretarissen;
• MODEL 2: organisatievoorstel financieel beheerders;
• MODEL 3: kennisname aanstelling van rechtswege;
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 4: functiebeschrijving AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving FD;
• MODEL 4: functiebeschrijving adjunct AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving  adjunct FD;
• MODEL 5: functiebeschrijving AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving FD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct FD (uitgebreide versie).

15/02/2018 Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vandaag 15/2 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat de overgangsbepalingen voor de decretale graden op 25/2 in werking treden en 143 collegae zich meteen financieel directeur mogen noemen. Sommigen verschuiven meteen ook van werkgever.

 

Meer nieuws