Nieuws

14/08/2017 Vaste boekenprijs - maximale korting

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Voor zij die het nog niet wisten : sedert 1 juli is er een vaste boekenprijs. Leveranciers mogen maximaal 25% korting geven. Kan van belang zijn in lopende contracten of te plaatsen opdrachten van uw bibliotheek. Op de webiste www.boekenprijs.be is de prijs van boeken te controleren.

14/08/2017 Hervorming pensioenen en hun financiering : belangrijke wijzigingen op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op de website van VVSG vindt u hierover een goede uiteenzetting. Klik HIER

Zeker te lezen! 

14/08/2017 Eindelijk voorschottenregeling aanvullende personenbelasting

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In het staatsblad van 11.08.2017 verscheen de wet tot invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting. Eindelijk zouden we zeggen. Deze wet kent de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting toe via voorschotten gedurende een periode van acht maanden te beginnen vanaf september van het aanslagjaar tot april van het daaropvolgende jaar. Op die manier zijn de gemeenten niet meer afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheid tijdens die maanden.

14/08/2017 Omzendbrief budgetten 2018

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De omzendbrief mbt de budgetonderrichtingen 2018 is beschikbaar. Jullie vinden hem HIER.

Belangrijke aandachtspunten zijn oa dat de meerjarenplanning nu minimaal tot 2020 moet lopen, de vereiste aanpassing van de opcentiemen onroerende voorheffing, de geboden voorzichtigheid in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en ook de in acht te nemen richtlijnen inzake subsidies TWE ( tijdelijke werkervaring ).

11/08/2017 Studiedag inzake "kostendelende vereniging"

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 5 oktober 2017 organiseren GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public sector een seminarie rond het thema “Kostendelende vereniging in de publieke sector”. Mogelijks heeft u interesse om deze studiedag bij te wonen. De practicals kan u in bijlage vinden.

01/07/2017 Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 30/6 !!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

En voor wie het nog niet wist : de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017.

Het volledige kader vinden jullie HIER

in onze werkruimtes vinden jullie een presentatie daarover. 

01/07/2017 Ontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 1 Reactie

Op de ministerraad van 30/6 werd in 2de lezing het ontwerp decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Het gaat nu voor advies naar de raad van state.

22/06/2017 Thema-audit aankoop en opvolging van werken

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Audit Vlaanderen voerde bij 20 gemeenten een thema-audit uit over de aankoop en opvolging van werken. Wat blijkt?  Globaal genomen zijn de geauditeerde besturen goed georganiseerd om de meeste risico’s binnen het uitbestedingsproces van werken te kunnen beheersen. De belangrijkste generieke werkpunten hebben betrekking op: de aanpak van het aankoopproces en de opvolging en de oplevering van werken. Meer hierover kan u lezen in het globaal rapport dat over deze thema-audit is gepubliceerd. 

21/06/2017 De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De transformatie van de leeftijdspiramide kan een aanzienlijke impact hebben op de gemeenteontvangsten. De meeste gemeenten zullen bij ongewijzigde trend de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (APB) zien dalen wanneer het aandeel van 60-plussers in hun bevolking groeit. De impact verschilt echter sterk per gemeente maar impact op de financiën zal er zeker zijn.

Deze zeer interessante studie van Belfius vinden jullie HIER

02/06/2017 Aanpassingen in polis BA en rechtsbijstand financieel beheerders

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Als lid van Vlofin bent u via Ethias verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.  Deze polis onderging in 2017 een aantal wijzigingen.

De belangrijkste vinden jullie HIER

De polis vinden jullie HIER