Evoluties en trends in lokale belastingen en retributies

Planning

Gent
20/02/2020 08:30 — 20/02/2020 16:30

Beschrijving

De Vlaamse lokale besturen zijn in 2019 drukdoende geweest om hun belasting- en retributiereglementen te actualiseren. Een ideaal moment dus om te onderzoeken welke evoluties en trends zich voordoen bij de gemeenten, en om deze goed onder de loep te nemen. 

Sarah De Braekeleer en Bart Engelen maken een grondige studie van de nieuwe belastingen en retributies en de impact ervan. Ze leggen hierbij de link naar de omzendbrief van 15/02/2019 en recente rechtspraak. Zo wordt er besproken welke nieuwe belastingen en retributies zijn ontstaan het afgelopen jaar. Er wordt ook dieper ingegaan op de concrete gevolgen van het nieuwe Taxidecreet dat vanaf 1 januari 2020 in werking treedt. Ook wordt de impact van het nieuwe Wetboek Invordering voor lokale besturen besproken.

Verder wordt er stilgestaan bij de mogelijkheid die aan besturen wordt geboden om gebruik te maken van differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, belasting op meerwaarde van onroerend goed n.a.v. RUP, de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen (zgn. krotbelasting), belasting op toeristische logies, e.d.  Andere hete hangijzers die aan bod zullen komen zijn het gebruik van vrijstellingen in retributiereglementen, de vervanging van contantbelastingen door retributies en de (gespannen) verhouding tussen belastingen, retributies en (subsidies-, parkeer-, …) reglementen.

De docenten bekijken deze materie door een praktische bril: ze gaan na welke evoluties er zijn en ze bespreken de gevolgen hiervan voor de praktijk en geven u de nodige aandachtspunten en tips mee.

Een niet te missen update voor iedereen die in de praktijk bezig is met lokale fiscaliteit!

 

Klik hier voor meer informatie.