Nieuws

16/05/2024 Vacature financieel directeur Dendermonde

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De stad Dendermonde is op zoek naar een financieel directeur en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Solliciteer online tot en met 5 juni 2024 door je cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren, via vacatures@dendermonde.be of via 052 25 10 84. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Mariet Monard via mariet.monard@dendermonde.be

 

14/05/2024 Nieuwe betalingsregels overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2025

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

 Op 3 mei 2024 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten hervormt. Aanbestedende overheden zullen binnenkort binnen een behandelingstermijn van 30 dagen zowel het nazicht (verificatie) als de betaling van de opdracht in orde moeten maken. Meer info lees je op de GD&A website.

 

08/05/2024 Deelnamelink webinars Turbo 2.0 beschikbaar

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Je hoeft je niet te registreren om te kunnen deelnemen aan de twee webinars in het Turbo 2.0 aanbod. De deelnamelink (Teams) is rechtstreeks beschikbaar in de Vlofin kalender op de website. Open het event en klik op de link om deel te nemen.

Webinar 1: “Overheidsopdrachten: nieuwe voorschottenregeling en publicatieplicht” door Bart Noppe (Stad Leuven) op 6 juni 2024 (13u - 15u)

De regelgeving rond de overheidsopdrachten blijft in volle ontwikkeling. Om de toegang tot overheidsopdrachten te bevorderen voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandige ondernemers werd een nieuwe voorschottenregeling uitgewerkt. Tijdens dit webinar licht Bart Noppe, adviseur overheidsopdrachten bij de stad Leuven, ons in over deze nieuwe regeling en daarnaast gaat hij ook dieper in op de publicatieplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Webinar 2: ”Shift naar performance management in lokale besturen” door Rudi van Gurp (Stad Genk) op 20 juni 2024 (9u – 10u30)

Datagedreven beleidsvoorbereiding en -opvolging vindt steeds meer ingang bij de lokale besturen. In Genk vonden we een ‘best practice’ terug. Collega Rudi Van Gurp gaat ons toelichten hoe Genk de shift naar performance management heeft ingezet. Hij heeft hierbij aandacht voor de identificatie van financiële en niet-financiële KPI’s en gaat in op de cultuur en structuur die nodig is voor organisatiebreed gedragen databeheer. Kortom, een niet te missen gelegenheid om van mekaar te leren.

Ook in het najaar van 2024 zullen er nog twee Turbo 2.0. webinars georganiseerd worden maar daarover later meer.

 

08/05/2024 Afrekening gemeentelijke inkomsten aanvullende personenbelasting 2023

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Kan je thesaurie nog een duwtje in de rug gebruiken, of heb je een nieuwe belegging gepland? Hou dan volgende week zeker je mailbox in de gaten. De contactpersoon bij de FOD Financiën bevestigde ons dat de afrekening voor de aanvullende personenbelasting 2023 die eind mei zal worden gestort, in de week van 13/5 zal worden opgemaakt en gecommuniceerd.

 

08/05/2024 Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceert eindrapport over hervorming Gemeentefonds

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek verricht naar de principes, uitdagingen en het design van het Gemeentefonds. Dat onderzoek resulteert nu in een eindrapport waarin verschillende mogelijke hervormingsscenario’s getoetst worden.

Lees het eindrapport, net als de eerdere deelrapporten, op de website van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.

 

Meer nieuws