Nieuws

16/07/2021 Zijn uw sjablonen voor de deurwaarder aan een update toe?

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan TACK • 0 Reactie
 

Het inschakelen van een deurwaarder voor het uitvaardigen van dwangbevelen en dwangschriften is een van de laatste stappen in het debiteurenbeheer.
Gezien de beperktere doelgroep wordt er aan de redactie van deze documenten vaak minder aandacht besteed.
Nochtans is de verwijzing naar een correcte rechtsbasis van fundamenteel belang bij het dwangmatig invorderen.
Op verzoek van de deurwaarders zelf vragen we je deze verwijzigen eens grondig na te kijken en waar nodig aan te passen.

  • Voor niet-fiscale vorderingen : rechtsbasis is artikel 177 DLB (wordt dikwijls ook foutief gebruikt voor fiscale vorderingen)
  • Voor fiscale vorderingen : rechtsbasis is verwijzingsartikel 11 van het decreet gemeentebelastingen van 30 mei 2008 (verwijzing naar de artikelen 43 tot en met 48) van het wetboek invordering van 13 april 2019
 

01/07/2021 Vacature financieel directeur Linkebeek

Geplaatst in Algemeen nieuws en Vlaams-Brabant door Stefan TACK • 0 Reactie

Het gemeentebestuur van Linkebeek gaat over tot de aanwerving van :

Financieel directeur voor gemeente en OCMW

Voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef – decretale graad.
Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van 2 jaar, verlengbaar met maximum 2 jaar.

Solliciteren kan uiterlijk tot 3 augustus 2021.

 

10/02/2021 Vaccinatiecentra - boekhoudkundige verwerking

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Vaccinatie_Foto-Karolina-Grabowska-Pexels.jpg

De start van de vaccinatiecentra is voorzien vanaf 15 februari. Tijdens de voorbereidingsfase doken er ook heel wat financiële vragen op. Op de website van ABB vind je een FAQ m.b.t. de voorziene financiering

Ondertussen trad Vlofin vzw ook in overleg met ABB en VVSG over de boekhoudkundige verwerking van de financiële transacties en werden er enkele concrete afspraken gemaakt.

Klik hier voor het document met boekhoudregels

 

26/10/2020 De generieke functiebeschrijving is een feit!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In het kader van de Filbert Academy gaven VLOFIN en Exello.net de opdracht aan CC Consult om een algemene functiebeschrijving uit te werken voor financieel directeur en voor algemeen directeur.

Een niet-evidente oefening waarvoor wij meteen ook rekenden op een aantal collega’s die samen kwamen in Aalter en Geel om zich te buigen over kernresultaten en competenties. Maar even belangrijk was het om rekening te houden met de bedrijfscultuur, de omvang van de organisatie, het bestuursmodel, de bestaffing en de dienstverlening.

Resultaat van deze oefening vind je vervolgens in bijlage. Enerzijds wordt onze functie voorgesteld in een korte, wervende tekst. Anderzijds is er een uitgebreide beschrijving, die rekening houdt met het unieke karakter van elk bestuur.

Met deze functiebeschrijvingen willen we tonen wie we zijn en wat we doen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor besturen die op zoek gaan naar nieuwe collega’s. Maar net zo goed is dit een kapstok waaraan we opleidingen, in het kader van de Filbert Academy, zullen ophangen. Kortom de ondersteuning die je van VLOFIN gewoon bent.

Dank aan allen die aan dit project hun bijdrage leverden.

► Functiebeschrijving financieel directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

► Functiebeschrijving algemeen directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

Gedragscompetentiegids

Technische competentiegids

12/06/2020 Eerste 'Filbert nieuwsbrief' van VLOFIN en EXCELLO.NET is een feit

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De eerste Filbert nieuwsbrief is een feit! Op vrijdag 12 juni 2020 ontvingen alle leden van VLOFIN en EXCELLO.NET een exemplaar ervan in hun mailbox. Je kan hem ook hier nalezen.

Filbert Academy is geboren in ongunstige tijden, maar dit betekent niet dat ze geboren is onder een ongunstig gesternte. Het is het gezamenlijk geesteskind, dat VLOFIN en EXCELLO.NET bindt en sterker maakt. Het wordt dus belangrijk dat we ons kind regelmatig zullen opzoeken!

De Filbert nieuwsbrief wordt hierbij je maandelijks gids. Elke eerste van de maand vind je die in je mailbox (behalve in de vakantiemaanden). We kondigen er de eerstvolgende opleidingen aan, blikken eens terug… Het volledige programma is natuurlijk ook te vinden op de website www.exello.net/nl/filbert-academy, waar onze brochure terug te vinden is en waar je ook op een vlotte manier kan inschrijven. Zijn er bijkomende vragen, dan kan je terecht bij filbert@exello.net of bij ondergetekenden Jan Decock voor Vlofin of Kurt Parmentier voor Exello.net.

DE opleidingen die omwille van de coronadreiging en -maatregelen uitgesteld werden, zullen opnieuw ingepland worden. We houden je via de genoemde kanalen op de hoogte.

Eén opleiding kon voor de zomer alvast georganiseerd worden onder veilige omstandigheden. Je leest er meer over in de nieuwsbrief.

Meer nieuws