Nieuws

29/09/2022 Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Onderstaande tabel toont de concrete bedragen per bestuur.

Bekijk het detailoverzicht per bestuur hier.

 

28/09/2022 Evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het eindrapport van TriFinance over de evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden is beschikbaar en zal dienen als uitgangspunt om bijkomende input en verbetersuggesties te verzamelen. Dit alles zal worden besproken in focusgroepen met (adjunct) algemeen en financieel directeurs.

Als data voor de focusgroepen (er zullen er 3 worden georganiseerd) werden vrijdag 30 september, woensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober 2022 naar voor geschoven, telkens in de voormiddag (van 9u30 tot 13u00, met tussenin een ruimere pauze). De vergaderingen zouden doorgaan op vrijdag 30 september in het VAC in Gent, op woensdag 5 oktober in het VAC in Leuven en op donderdag 6 oktober in het Herman Teirlinck-gebouw in Brussel. Collega's Koen Bergmans (FD Beringen) en Stefan Himpens (FD Harelbeke) trekken dit project.

 

28/09/2022 Ramingen aanvullende personenbelasting - bericht FOD Financiƫn

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Uitzonderlijk ontvingen we in het voorjaar al aangepaste meerjarige ramingen voor de personenbelasting. Hier zal het echter niet bij blijven.

Eind oktober zal er opnieuw een herraming worden opgemaakt  voor het lopende begrotingsjaar 2022, en tevens een initiële raming voor het komende begrotingsjaar 2023. Daarna, in de loop van de maand november, zal een nieuwe meerjarenraming opgemaakt worden voor de jaren 2024-2027.

 

28/09/2022 Overlijden Eric Verheyden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Met grote droefheid vernemen we het plotse overlijden van Eric Verheyden, gepensioneerd consultant bij Deloitte. Hij was voor velen een gids en lichtbaken bij de invoering van de Nieuwe gemeenteboekhouding en de drijvende kracht achter de autofinancieringsmarge zoals we ze vandaag in BBC kennen. Hij is gestorven aan een zware hersenbloeding op vrijdag 23 september 2022. Er wordt geen begrafenisplechtigheid gehouden. Enkel een herdenking in intieme familiekring.

Voorgoed uit ons midden maar nooit uit ons hart. Vlofin wenst zijn echtgenote en familie heel veel kracht bij het verwerken van hun verdriet.

Rouwadres: Danjel Boeykens (Verheyden), Nieuwe Kouterstraat 14, 2680 Bornem.

 

23/09/2022 Raming van ontvangsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing - praktijkcases Antwerpen, Gent, Leuven en Harelbeke

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Nu de uitgaven bij de lokale besturen de pan uitswingen, zijn vele collega's op zoek naar creatieve oplossingen die kunnen bijdragen tot een financieel evenwicht.

Gezien het grote belang van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing aan de inkomstenzijde, is een correcte raming hiervan essentieel. Als de resp. ramingen vanuit de FOD Financiën en Vlabel voor jouw bestuur onvoldoende accuraat zijn, bestaat immers de mogelijkheid om eigen berekeningen te maken en deze te gebruiken als motivering bij de aanpassing van het meerjarenplan.

De steden Antwerpen en Gent ontwikkelden hiervoor elk een eigen praktijkcase, die ze met jullie willen delen.

Klik hier om ramingsmethodiek te ontdekken.

Ook de collega's Anne Minsart (FD Leuven) en Stefan Himpens (FD Harelbeke) gaven in Brussel op de provinciale vergadering in Vlaams-Brabant (15/9/22) een toelichting over hun ramingsmethodiek voor resp. de OOV en de APB. Ook Els Slagmulder van VLABEL lichtte er hun berekeningen voor 2023 toe.

 

Meer nieuws