Nieuws

17/03/2023 Wijziging Provinciedecreet en decreet Lokaal Bestuur: gelijkschakeling ontslagregeling contractuele en statutaire personeelsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op 3 maart jl. haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd gemaakt om geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de statutaire hoedanigheid te behandelen. Dat geeft eenzelfde rechtsbescherming aan contractuele en statutaire personeelsleden bij een dienstbeëindiging. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

17/03/2023 Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Momenteel bewijst het analoge of digitale register van bekendmaking het correcte tijdstip van publicatie van reglementen en verordeningen. Maar technologie staat niet stil.

De Vlaamse Regering bereidt daarom een wijziging van de regelgeving (BVR Bekendmaking) voor tegen het zomerreces. De gelogde gegevens van bestaande systemen zoals Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) zullen voortaan ook volstaan als register. Dat komt tegemoet aan de nieuwe digitale realiteit en zal de bestuurlijke efficiëntie verhogen.

 

17/03/2023 Nieuwe burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse steden en gemeenten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Tussen eind maart en eind juni 2023 bevraagt het Agentschap Binnenlandse Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar. ABB peilt in deze bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s.

In totaal worden bijna 400.000 burgers uitgenodigd om de bevraging in te vullen. De eerste brief zal in de bus vallen op woensdag 22 maart. Een laatste herinnering is voorzien voor eind april. In de dertien centrumsteden vindt de eerste zending plaats op woensdag 3 mei en staat een laatste herinnering gepland voor begin juni.

De medewerking van elke inwoner is cruciaal om tot betrouwbare en valide resultaten te komen. Daarom biedt het agentschap communicatiemateriaal aan voor op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk infoblad of in andere communicatiekanalen, zodat lokale besturen hun inwoners over dit onderzoek kunnen informeren.

De resultaten van de vorige edities van de burgerbevraging kan je steeds raadplegen op de website Gemeente-Stadsmonitor. Voor nog meer informatie of vragen neem je best contact op met het projectteam van de Gemeente-Stadsmonitor via gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be.

 

17/03/2023 Ben je nog mee met de beslissingen van de Vlaamse regering?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Via deze link kan je je abonneren op de wekelijkse beslissingen.

 

17/03/2023 Ben jij klaar voor de gewijzigde wetgeving overheidsopdrachten?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het is zover! Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In het wetsontwerp worden een aantal zaken verplicht vanaf 1 september 2023 dus geen tijd voor getalm. Het opstellen van het noodzakelijke Koninklijk Besluit zal spoedig moeten volgen.

VVSG zet voor jou de wijzigingen hier alvast op een rijtje.

 

Meer nieuws