Nieuws

11/05/2022 Dankwoord

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie
Herwig Hoskens

Collega’s,

Ik heb 8 mooie jaren beleefd als voorzitter van Vlofin.

De meest intense periode van mijn voorzitterschap was 2016-2017 bij de onderhandelingen van het decreet lokaal bestuur op het kabinet van minister Homans. Deze wekelijkse vergaderingen werden telkens voorbereid door een goede samenwerking tussen ECG, VVOS en Vlofin.

Het resultaat dat we hebben bekomen verdiende misschien niet altijd een schoonheidsprijs, maar globaal genomen mogen we echter zeker tevreden zijn, alhoewel we zeer goed beseffen dat de integratie van het OCMW in de gemeente voor bepaalde collega’s een grote persoonlijke impact heeft gehad.

Ondertussen werd de samenwerking tussen Exello.net (het samengaan van ECG en VVOS) en Vlofin steeds intenser. De voorzitter en ondervoorzitter van Exello.net spreken nu nog altijd vol trots en bewondering over het feit dat zij tijdens ons Vlaams congres van mei 2017 in Genk een spontaan applaus kregen bij hun aankomst.

Daarnaast heeft de BBC zijn intrede gemaakt. Ook hier zien we een positieve evolutie naar een meer werkbaar en flexibel beleidsinstrument. Nu nog de software.

En dan was er maart 2020 waarbij plots de wereld stopte met draaien. De corona-pandemie was een zeer uitdagende periode voor ons allemaal.

Ik ben vooral trots dat Vlofin alle stormen heeft doorstaan en er sterker dan ooit staat om onze leden te ondersteunen. We geven het nieuwe bestuur met onze nieuwe voorzitter een mooi cadeau met onze ledenbevraging waarmee zij aan de slag kunnen.  Ik wens Tom samen met de voltallige nieuwe ploeg dan ook veel succes.

Nu kan ik met een gerust gemoed binnen een paar dagen mijn 55ste verjaardag vieren. Het was een eer om jullie voorzitter te mogen zijn. Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen en het ga jullie goed.

Herwig Hoskens

 

29/04/2022 Betaal tijdig je Vlofin lidgeld voor 2022

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Afgelopen week werden de facturen voor het Vlofin lidgeld uitgestuurd (met vervaldag 22/05/2022). Kijk even na of jouw factuur goed werd ontvangen en ondertussen in de uitgavenflow van je bestuur is terecht gekomen.

Op dit ogenblik kan ons facturatiesysteem (nog) geen digitale facturen in PEPPOL formaat aanmaken. Hiervoor is het dus nog even afwachten, onze excuses daarvoor.

De collega's die instaan voor de verwerking van de facturatie danken je alvast voor de vlotte betaling!

 

29/04/2022 Vlofin infosessie “Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)”

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Begin juni organiseren we een nieuwe Vlaamse infosessie van Vlofin. Ditmaal omtrent de specifieke regelgeving van toepassing op het OCMW die we als (adjunct) financieel directeur dienen te beheersen.

We stellen een gesmaakte Turbosessie open voor alle leden van Vlofin omdat er heel wat vraag is naar dit onderwerp, ook bij meer ervaren financieel directeurs.

Collega’s Anne Minsart (FD Leuven) en Luc Vermeiren (AFD Sint-Niklaas) verzorgen deze infosessie. Als ervaringsdeskundigen koppelen zij theorie aan praktische uitwerking waardoor onze infosessie een bijzonder leerrijke dag belooft te worden!

 

Wat komt er precies aan bod?

Niet enkel enkele specifieke bepalingen vanuit het decreet lokaal bestuur komen aan bod, maar ook de OCMW-wet, de wetgeving omtrent het leefloon, de veelbesproken wet ‘65 en het KB ’84. Deze regelgeving wordt toegelicht vanuit onze functie.

Naast de verduidelijking van deze belangrijke juridische basis verhelderen we ook de subsidiestromen omtrent het leeflonen. We geven tips hoe je dit kan opvolgen en zoemen ook even in op de terugvordering van het leefloon.

Vertrekkend vanuit de juridische knowhow belichten we eveneens het specifieke debiteurenbeheer bij het OCMW en frissen we gevat de aanbevelingen op vanuit Audit Vlaanderen uit hun laatste thema audits m.b.t. het OCMW (budgetbeheer en systeem I).

 

Waar en wanneer?

De infosessie gaat door op donderdag 9 juni 2022 van 10u tot 16u30 bij ING Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen.

Dit gebouw is goed bereikbaar via het openbaar vervoer en ligt op een kwartiertje wandelen van het station Antwerpen-Centraal. Kom je toch met de wagen, dan ligt betaalparking ‘Oudaen’ vlakbij.

 

Deelnameprijs?

Deze dag opleiding maakt deel uit van het lopende Turbotraject 2022.

Inschrijven voor deze infosessie kan aan dezelfde deelnameprijs van € 90 die geldt voor een volledige dag opleiding binnen de Turboreeks.

 

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan via de kalender van de Vlofin website. Vergeet niet even in te loggen zodat jouw unieke gegevens meteen worden opgeladen bij de inschrijving.

Via onze kalender klik je de “Turbo-opleiding + infosessie” op 9 juni aan. Nadien druk je op “inschrijven voor dit evenement!”

Vervolgens kom je op de webpagina terecht die we voor onze Turbodeelnemers gemaakt hebben. Deze toont voor hen het overzicht van alle Turbosessies 2022. Op deze pagina vink je optie 5 aan “specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)” waarna je jouw deelname kan bevestigen.

PS: vermits deze sessie kadert in de Turboreeks 2022, ontvang je een deelnamebevestiging waarop ‘Turbo’ vermeld staat.

 

Om praktische redenen vragen we je in te schrijven op uiterlijk woensdag 1 juni 2022.

 

Overtuigd van de meerwaarde die deze infosessie voor eenieder van ons zal betekenen, kijken we alvast uit naar jouw aanwezigheid op 9 juni!

 

Namens de werkgroep Vorming,

Jan Decock

 

29/04/2022 Adviesvraag Vlaamse regering aan Vlofin over regiodecreet en aanpassing DLB

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse regering heeft de viceminister-president tevens minister van binnenlands bestuur, de heer Bart Somers, gemachtigd om Vlofin om advies te vragen over het ontwerp van Regiodecreet en het ontwerp van decreet tot aanpassing van het DLB.

Graag roepen we alle Vlaamse (Adjunct) Financieel directeuren op om beide dossiers te raadplegen en eventuele opmerkingen/suggesties zo snel als mogelijk te delen via info@vlofin.be. Alle reacties worden gebundeld tegen 11 mei aanstaande, zodat we tijdig een consistent en breed gedragen advies kunnen uitbrengen aan de bevoegde minister.

Via deze link kan je de beide dossiers raadplegen:

Dossier Regiovorming

Dossier wijziging Decreet Lokaal Bestuur

 

Alvast van harte dank voor jullie medewerking.

 

 

26/04/2022 De resultaten van onze ledenbevraging zijn bekend

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Dank aan iedereen die aan deze bevraging heeft meegewerkt!

De gedetailleerde resultaten van deze enquête worden in mei overgemaakt aan de nieuw verkozen leden van de raad van bestuur.

 

25/03/2022 Vlaams congres Back to basics te Brugge op 6 & 7 mei 2022 - schrijf je nu in

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het is zover! We kunnen elkaar binnenkort allemaal weer ontmoeten in een aangename congressetting.

De collega's van het organiserend comité West-Vlaanderen stellen je met enige trots het congresprogramma voor 6 en 7 mei 2022 te Brugge aan.

Neem onmiddellijk een kijkje op de congreswebsite en reserveer er alvast jouw plaatsje.

Tot binnenkort te Brugge?

 

16/03/2022 Depositorekening deposito en consignatiekas operationeel

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De nieuwe depositorekening biedt een oplossing voor de vaak verschuldigde negatieve intresten op spaartegoeden van lokale besturen. Wie dit wil kan voortaan gewoon online een depositorekening openen bij de DCK en de gelden eenvoudig overschrijven. Voor veel besturen zal dit een besparing opleveren.

De toepassing is inmiddels actief en via volgende link wordt er meer uitleg gegeven : https://financien.belgium.be/nl/betalingen/e-depo/depositorekening

Opgelet : er moeten wel specifieke rechten worden toegekend in E-Depo (te checken bij de collega van je bestuur die deze rechten beheert). Zorg ook voor de nodige beperkingen en afspraken binnen je organisatiebeheersing, want er is slechts één enkele handtekening nodig om de gelden te transfereren.

 

16/03/2022 Aandachtspunt jaarrekening 2021 voor de penhoudende gemeenten vaccinatiecentra

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Voor de infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum kende de Vlaamse Regering (vanuit ABB) een subsidie toe aan de penhoudende gemeenten. De penhoudende gemeente moet over deze werkingssubsidie rapporteren door de respectieve uitgaven te koppelen aan de code ABC-VC-PEN. Vergeet niet om alle uitgaven die in aanmerking komen voor deze subsidie te rapporteren. Dat kunnen zowel exploitatie- als investeringsuitgaven zijn. Of nog:

De penhoudende gemeente kan in de rapportering ook kosten opnemen voor de inzet van eigen personeel of het ter beschikking stellen van eigen infrastructuur. Dat kan door die kosten rechtstreeks te koppelen aan de externe rapporteringscode. Als dat niet mogelijk is, kan de gemeente gebruikmaken van interne facturatie via de algemene rekeningen van de rubrieken “6191/9 – Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon” en “7091/9 – Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon”. Door die boeking zowel in de algemene als in de budgettaire boekhouding te registreren, kan de gemeente de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN koppelen aan de kost die intern gefactureerd wordt voor het vaccinatiecentrum. De interne facturatie wordt niet getoond in de jaarrekening die aan de raad wordt voorgelegd, maar is wel opgenomen in de digitale rapportering over de jaarrekening.”

Meer info vind je op de website van ABB: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/subsidie-voor-infrastructuur-en-uitbating-van-een-vaccinatiecentrum

 

24/02/2022 Enquête Vlofin vzw

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Zoals jullie weten is ons ledenonderzoek momenteel aan de gang. Dit ledenoderzoek is voor de toekomstige werking en positionering van Vlofin erg belangrijk. Het zal ons de nodige inzichten aanleveren over hoe jullie denken over Vlofin vzw, en vooral wat jullie van onze werking verwachten. We zijn heel tevreden dat reeds 44% van de leden deelnam, waarvoor oprechte dank. Niettemin ligt onze lat hoger. We willen heel graag minstens een responsgraad van 65% behalen. Volgende week zal het bureau dat ons begeleidt (Public Minds) nog een laatste herinnering uitsturen. Mogen we jullie vragen om deel te nemen alstublieft? Ook uw mening en advies is essentieel en doet er wel degelijk toe. Dank dus om even de tijd vrij te maken om deel te nemen, het duurt maximaal 10 minuten.

 

24/02/2022 Overheid creëert nieuw mini-Belfius

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan TACK • 0 Reactie

Afgelopen maandag topte De Standaard 'Zichtrekeningen zonder strafrente en leningen voor gemeenten en scholen tegen scherpere tarieven dan die van commerciële banken: de depositokas van de Belgische overheid wil uitbreiden met producten die wel erg dicht bij de kernactiviteit van Belfius aanleunen.'

Vlofin besteed momenteel de nodige aandacht aan dit belangrijke dossier. De onderhandelingen over een 'generiek leningencontract' worden binnekort gefinaliseerd. We brengen jullie meer nieuws hierover van zodra mogelijk...