Nieuws

06/01/2022 Beste wensen voor 2022!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

 

03/10/2021 De nieuwe 'Filbert Academy' brochure voor 2021-2022 is klaar!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Beste collega’s

Ze is af, ze ligt klaar. Ze is kant en klaar.

Ze kreeg vorm in Brugge, die scone. Werd als Brugse kant bijeen geklost door onze partner, Vanden Broele.

En we zijn trots op haar. Een mooie omslag, met een vrouwelijke toets. Genderneutraliteit heeft zijn of haar rechten.

We zijn nog trotser op haar inhoud. Een mix van interessante opleidingen. Een heildronk op de weg naar kennis. Een weg die geplaveid is met interessante sprekers, toffe ontmoetingen, … De weg naar de toekomst.

Een weg die aangelegd werd met dank aan onze partners die werkten aan een aanbod, vanuit hun specifieke expertise. Maar ook met dank aan de leden van onze vormingsraad, die mee de kwaliteit van dit aanbod borgen.

Ze is af. Ze is klaar. Ze is kant en klaar.

Koester haar. Zet haar link op je bureaublad. Leg de papieren versie op de hoek van je bureau. Maar vooral grasduin, plan die opleidingen vandaag nog in. Je agenda loopt vol voor je het goed en wel beseft.

Deze brochure is er voor jou. Filbert is er voor jou. Filbert heeft je nodig. Dit is de doorstart van een waardevol initiatief waar we ons allen uit welbegrepen zelfrespect voor engageren.

Kurt Parmentier (algemeen directeur Wevelgem) & Jan Decock (financieel directeur Gavere)

 

22/09/2021 Vacature financieel directeur Turnhout

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Als hoofd van de cluster Financiën en lid van het managementteam sta je in voor het financiële management van het lokaal bestuur. Hierbij slaag je erin de bestuurlijke visie financieel te vertalen en overzichtelijk op te volgen, te analyseren en te rapporteren.

Klik hier voor meer info.

Solliciteren kan nog tot en met zondag 10 oktober 2021.

 

28/07/2021 Kandidaten gezocht voor de nieuwe financieel gerichte thema-audit van Audit Vlaanderen

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan TACK • 0 Reactie

Audit Vlaanderen is voor de opstart van een nieuwe financieel gerichte thema-audit op zoek naar besturen die de wijze waarop zij hun interne financiële monitoring organiseren, beheren en intern delen willen laten doorlichten. Besturen kunnen zich voor de 2 piloten kandidaat stellen tot 15 september via audit@vlaanderen.be met vermelding ‘oproep piloten thema-audit interne financiële monitoring’. De pilootaudits zullen worden aangevat eind oktober of in de loop van november.   

Voor deze thema-audit worden momenteel onder meer volgende invalshoeken overwogen (voorlopig overzicht waar nog uit kan geschrapt worden en kan aan toegevoegd worden):

  • Het verzamelen, beheren, integreren en/of beschikbaar stellen van
    • informatie over de stand van zaken en verloop van financiële stromen  
    • informatie over operationele stromen met financiële impact

intern binnen de organisatie;

  • Het gebruik van financiële informatie door medewerkers, verantwoordelijken, diensthoofden, het managementteam, …  als opvolgings-, plannings-, verbeterings- en/of bijsturingsinstrument;
  • De wijze waarop de verschillende niveaus binnen organisatie betrokken worden bij het bepalen/uitbouwen van de interne financiële monitoring;
  • Goede praktijken en opportuniteiten omtrent interne monitoring (inclusief data-analyse).

Een nadere afbakening van het thema interne financiële monitoring zal in de loop van september en oktober gebeuren op basis van gesprekken en literatuurstudie. Via de pilootaudits zal in de praktijk worden geëvalueerd of de juiste invalshoeken bekeken worden en welke uit te voeren werkzaamheden efficiënt, effectief en haalbaar zijn.

Deze thema-audit kadert in de reeks thema-audits die specifiek gericht zijn op de financiële processen van lokale besturen. Volgend op de uitrol van de audits over het thema geldmiddelen en het thema financiële processen m.b.t. aankopen, zal in het najaar 2021 een nieuwe thema-audit gericht op de interne financiële monitoring van start gaan door de uitvoering van 2 pilootaudits. Uit eerdere audits blijkt namelijk dat gerichte monitoring een terugkerend werkpunt is om risico’s m.b.t. financiële processen beter te beheersen.

 

16/07/2021 Doorstaan al jouw financiële processen de toets van functiescheiding?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie
 

Het voorkomen van fraude binnen het lokaal bestuur mag niet enkel afhangen van je (eigen) integriteit. Via het interne organisatiebeheersingssysteem dienen we de nodige maatregelen te nemen om misbruiken te voorkomen. Bekijk dus de processen van je eigen organisatie permanent met een kritisch oog!

Ook het inbouwen van functiescheiding in de financiële processen van politiezones en hulpverleningszones is belangrijk. Vlofin plant hiervoor een specifiek initiatief naar deze doelgroep.

De voorbije jaren was er binnen onze vereniging veel aandacht voor interne controle of organisatiebeheersing. Met regels en procedures alleen vermijd je uiteraard geen kwaad opzet. Met voldoende functiescheiding en transparantie over alle financiële stromen geraak je wel al heel ver. Je kan ook steeds externe dienstverleners een bepaalde opdracht geven bij vb. de jaarafsluiting of bij ‘no cure pay’ controles (vb. dubbele betalingen facturen of RSZ-analyse). Hiermee verhoog je het vertrouwen van medewerkers en mandatarissen in het financieel beheer van jouw organisatie.

Wat er ook gebeurt, wij garanderen als integere financieel directeurs en bijzonder rekenplichtigen een transparant en deugdelijk financieel beheer binnen de besturen die we dienen.

 

 

16/07/2021 Zijn uw sjablonen voor de deurwaarder aan een update toe?

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan TACK • 0 Reactie
 

Het inschakelen van een deurwaarder voor het uitvaardigen van dwangbevelen en dwangschriften is een van de laatste stappen in het debiteurenbeheer.
Gezien de beperktere doelgroep wordt er aan de redactie van deze documenten vaak minder aandacht besteed.
Nochtans is de verwijzing naar een correcte rechtsbasis van fundamenteel belang bij het dwangmatig invorderen.
Op verzoek van de deurwaarders zelf vragen we je deze verwijzigen eens grondig na te kijken en waar nodig aan te passen.

  • Voor niet-fiscale vorderingen : rechtsbasis is artikel 177 DLB (wordt dikwijls ook foutief gebruikt voor fiscale vorderingen)
  • Voor fiscale vorderingen : rechtsbasis is verwijzingsartikel 11 van het decreet gemeentebelastingen van 30 mei 2008 (verwijzing naar de artikelen 43 tot en met 48) van het wetboek invordering van 13 april 2019
 

01/07/2021 Vacature financieel directeur Linkebeek

Geplaatst in Algemeen nieuws en Vlaams-Brabant door Stefan TACK • 0 Reactie

Het gemeentebestuur van Linkebeek gaat over tot de aanwerving van :

Financieel directeur voor gemeente en OCMW

Voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef – decretale graad.
Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van 2 jaar, verlengbaar met maximum 2 jaar.

Solliciteren kan uiterlijk tot 3 augustus 2021.

 

10/02/2021 Vaccinatiecentra - boekhoudkundige verwerking

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Vaccinatie_Foto-Karolina-Grabowska-Pexels.jpg

De start van de vaccinatiecentra is voorzien vanaf 15 februari. Tijdens de voorbereidingsfase doken er ook heel wat financiële vragen op. Op de website van ABB vind je een FAQ m.b.t. de voorziene financiering

Ondertussen trad Vlofin vzw ook in overleg met ABB en VVSG over de boekhoudkundige verwerking van de financiële transacties en werden er enkele concrete afspraken gemaakt.

Klik hier voor het document met boekhoudregels

 

26/10/2020 De generieke functiebeschrijving is een feit!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In het kader van de Filbert Academy gaven VLOFIN en Exello.net de opdracht aan CC Consult om een algemene functiebeschrijving uit te werken voor financieel directeur en voor algemeen directeur.

Een niet-evidente oefening waarvoor wij meteen ook rekenden op een aantal collega’s die samen kwamen in Aalter en Geel om zich te buigen over kernresultaten en competenties. Maar even belangrijk was het om rekening te houden met de bedrijfscultuur, de omvang van de organisatie, het bestuursmodel, de bestaffing en de dienstverlening.

Resultaat van deze oefening vind je vervolgens in bijlage. Enerzijds wordt onze functie voorgesteld in een korte, wervende tekst. Anderzijds is er een uitgebreide beschrijving, die rekening houdt met het unieke karakter van elk bestuur.

Met deze functiebeschrijvingen willen we tonen wie we zijn en wat we doen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn voor besturen die op zoek gaan naar nieuwe collega’s. Maar net zo goed is dit een kapstok waaraan we opleidingen, in het kader van de Filbert Academy, zullen ophangen. Kortom de ondersteuning die je van VLOFIN gewoon bent.

Dank aan allen die aan dit project hun bijdrage leverden.

► Functiebeschrijving financieel directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

► Functiebeschrijving algemeen directeur (korte tekst) (uitgebreide beschrijving)

Gedragscompetentiegids

Technische competentiegids

20/05/2020 Filbert Academy

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Met enige trots stellen we jullie het Filbert programma 2020 – 2021 voor. Dit programma “op maat van decretale graden” loopt van juni 2020 tot en met het voorjaar van 2021.

 

De Filbert Academy is een kind van Exello.net en Vlofin. Het vormingsaanbod richt zich specifiek op onze beide leden waarbij we de juiste opleidingen wensen aan te bieden om tegemoet te komen aan de verwachtingen die aan lokale topambtenaren gesteld worden. Deze vorming is aanvullend op de vormingsinitiatieven die Vlofin reeds onderneemt, zoals onder meer de Turbo-opleiding, de Vlofin infosessies en andere vormingsinitiatieven. Deze initiatieven blijft onze werkgroep Vorming voor onze federatie uiteraard organiseren.

 

 

Wij willen je echter motiveren en inspireren om levenslang bij te leren. Via het Filbertprogramma kunnen we rond zelf gekozen thema’s samen met (adjunct-)algemeen directeurs nieuwe kennis verwerven, onze vaardigheden bijspijkeren, breder netwerken en tegelijk kwalitatieve vorming volgen.

 

Met academische specialisten en de gouden partners van Exello.net hebben we een eerste gevarieerd programma samengesteld, exclusief voor algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-algemeen directeurs en adjunct-financieel directeurs.

 

Je kan de brochure hier inkijken. Blader dus rustig eens door de digitale brochure en boek een opleiding om je verder te verdiepen.