Nieuws

30/01/2019 Nieuw rapport Audit Vlaanderen over 2e reeks organisatie-audits

Geplaatst in Algemeen nieuws, financieel beheer en pers en partners door Stefan Tack • 0 Reacties

Audit Vlaanderen publiceerde recent het globaal rapport over de 2e reeks organisatie-audits. Hierin zijn volgende zaken terug te vinden:

  • Hoewel er duidelijke vooruitgang is, vervatten nog te weinig lokale besturen hun volledige werking in doelstellingen. Dit bemoeilijkt een degelijke aansturing van de organisatie. Ook de monitoring kan een stuk sterker worden uitgebouwd.
  • Op vlak van de algemene aanpak van organisatiebeheersing is er vooruitgang. Zo voeren meer en meer lokale besturen een zelfevaluatie uit. 
  • Globaal beheersen lokale besturen hun financiële processen vrij zwak. De forensische audits tonen aan dat dit in verschillende gevallen tot fraude leidt.

30/01/2019 Vacature coƶrdinator financiƫn voor stad en OCMW Turnhout

Geplaatst in pers en partners door Stefan Tack • 0 Reacties

Stad en OCMW Turnhout hebben momenteel een vacature voor coördinator financiën.

Ken je iemand die hiervoor interesse heeft en in aanmerking komt? Solliciteren kan nog t/m 17/2/2019.

11/01/2019 Wijziging maatschappelijke zetel Vlofin vzw

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

De maatschappelijke zetel van Vlofin vzw werd sinds 1/1/2019 verhuisd naar Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

09/10/2018 ECG en VVOS worden 1 nieuwe vereniging - uitnodiging

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Alle collegae zijn welkom op 18 oktober voor dit moment en bijhorende congresdag.

Het programma vindt je hier: https://www.18oktober2018.be/

03/10/2018 Turbo - herhaling wegens groot succes

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

Naar goede tweejaarlijkse traditie vond dit voorjaar weer een “Turbo” opleiding voor startende collega’s plaats. Nieuw dit jaar was dat we twee sessies organiseerden voor (toen nog) financieel beheerders van gemeenten die recent ook financieel beheerder / directeur van het OCMW waren geworden, of dit verwachtten, en omgekeerd.

Via deze verrijkende en aanmoedigende sessies vestigen we to the point de aandacht op bepaalde specifieke accenten van het andere bestuur – gemeente of OCMW.

Wegens groot succes en op uitdrukkelijke vraag van verschillende collega’s plannen we voor jullie 2 extra (parallel)sessies in november. Zowel financieel directeurs als adjunct-financieel directeurs zijn van harte uitgenodigd op een van onderstaande data:

- 13/11/2018, namiddag in Berchem

- 20/11/2018, namiddag in Sint-Denijs-Westrem

De uitnodiging voor deze één van deze sessies volgt in de loop van volgende week.

19/09/2018 Opleiding aanvullende pensioenen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op vrijdag 7 december organiseert Knops Publishing een opleiding "Aanvullende pensioenen in de publieke sector : van wet naar praktijk".

Meer info vinden jullie HIER

14/08/2018 Vorming voor nieuw verkozen raadsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert samen met VVSG drie infoavonden voor startende mandatarissen. Deze infoavonden gaan eind dit jaar (november – december) door op een 20-tal locaties gespreid over Vlaanderen. Aan de beroepsfederaties wordt gevraagd om, elk binnen hun vakgebied en kennisdomein, lesgevers aan te reiken voor dit event.

Vlofin ondersteunt dit initiatief en hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen een financieel directeur en de raadsleden. Vandaar deze warme oproep aan onze leden om mee te helpen aan het succes van de vorming voor nieuw verkozen raadsleden!

Praktische info:
ABB werkt de presentatie zelf uit en demonstreert deze op vrijdag 26 oktober in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel. Op deze try-out worden alle lesgevers uitgenodigd zodat we met z’n allen de presentatie kunnen meemaken en waar gewenst bijsturen. De VVSG zal de sprekerslijst beheren. U kunt uw naam aan hen doorspelen via onze voorzitter van de werkgroep Vorming, Jan Decock: jan.decock@gavere.be.

Alvast hartelijk dank om deze oproep in overweging te willen nemen en hopelijk onze federatie te willen vertegenwoordigen!

06/08/2018 Omzendbrief budgettten 2019

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De omzendbrief BB 2018/KB/ABB 2018/2 brengt een aantal punten onder de aandacht bij de opmaak van de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen voor 2019.

Jullie vinden hem hier.

26/04/2018 Leidraad organisatiebeheersing geactualiseerd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Audit Vlaanderen actualiseerde haar leidraad organisatiebeheersing. Hiervoor vroeg Audit Vlaanderen feedback aan de lokale besturen. De update werd recent gefinaliseerd. De nieuwe leidraad werd gepubliceerd op de website van Audit Vlaanderen.

Op vraag van de vertegenwoordigers van de lokale besturen bleven de wijzigingen beperkt:

  • De 10 thema’s zijn behouden (enkel de volgorde veranderde).
  • De meeste aanpassingen situeren zich op het niveau van de risico’s en beheersmaatregelen.
  • Vooraan is er een nieuw hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing

13/04/2018 Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In kader van het decreet lokaal bestuur werd door Vlofin een statutenwijziging voorbereid.  Immers heeft dit decreet en inzonderheid de overgangsbepalingen een impact op onze functiebenaming, benaming vereniging, lidmaatschap .. .
Hiertoe werden 2 algemene vergaderingen ingepland. Nl op 25 april 2018 om 8u30 op het gemeentehuis van Lille en later op 17 mei op onze 2-jaarlijkse grote studiedag.
De eerste samenroeping is een pro forma samenroeping gezien we enkel aan de regels inzake aanwezigheidsquorum willen voldoen op de 2de algemene vergadering.  We verwachten u dan zeker op 17 mei maar daarvoor krijgt elk lid nog een uitnodiging.

De voorgestelde aanpassingen vinden jullie hieronder samengevat :

Art 1: ‘Vlaamse Lokale Financieel Beheerders’ wordt Vlaamse Lokale Financieel Directeurs’. De verkorte benaming Vlofin blijft behouden.
Art 4: in de eerste zin wordt ‘wettelijke graden’ vervangen door ‘decretale graden ‘.
Art 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.
VLOFIN telt ten minste vijftien effectieve leden.
De leden zijn onder andere de ondergetekende stichters.
De effectieve leden zijn: de financieel directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de financieel beheerders van de provincies, de gewestelijke ontvangers en de bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones. De Vlofin-leden die naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur aangesteld werden in een passende A-functie kunnen eveneens effectief lid worden. De toegetreden leden zijn: de gepensioneerde financieel beheerders, directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de OCMW’s, de provincies, de gepensioneerde gewezen financieel beheerders met passende A-functie, de gepensioneerde gewestelijke ontvangers en de gepensioneerde bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones.
Het lidmaatschap wordt bekomen door het betalen van het lidgeld.
Het verlies van de hoedanigheid van financieel directeur of adjunct-directeur, van gewestelijk ontvanger of van rekenplichtige  heeft automatisch het verlies tot gevolg van de hoedanigheid van effectief lid, behoudens tegengestelde beslissing van de raad van bestuur.
Art 23: in §2 wordt de zin ‘Elke provinciale afdeling zal minstens één financieel beheerder van een gemeente en één financieel beheerder van een OCMW afvaardigen.’ geschrapt.