Tweedaagse opleiding Belastingreglement: Webinar 10 november 2022

10/11/2022 09:00 — 10/11/2022 12:00

Programma

09u00 - 12u00

Beschrijving

De sprekers loodsen u tijdens deze tweedaagse opleiding doorheen het belastingreglement, met als doel de praktische toepassingsproblemen te detecteren, te analyseren en op te lossen.
De algemene principes (gelijkheidsbeginsel, art. 464 WIB/1992, …), concrete belastingreglementen en voorbeelden (zoals leegstandsheffingen, tweede verblijven, belasting op verspreiding van drukwerken, …), de relevante rechtspraak en de Omzendbrief KB/ABB 2019/2, worden besproken aan de hand van o.a. volgende onderwerpen:

Programma:

O.a. volgende onderwerpen komen daarbij aan bod.

 • Onderscheid belasting – retributie: keuzestelsel of keurslijf?
 • Is het belastingreglement goed gestructureerd?
 • Is het belastingreglement voldoende gemotiveerd?
 • Het fiscaal doel van de belasting bepalen
 • Bepaling van de heffingstermijn
 • Omschrijving van het belastbaar feit
 • Omschrijving van de belastbare grondslag
 • Omschrijving van de belastingplichtige
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van de belasting
 • Vaststellen van het tarief
 • Vrijstellingen of verminderingen (onder meer in functie van de motivering) (invloed van overmacht?)
 • Aangifteplicht of niet : hoe formuleren in het belastingreglement?
 • Belastingverhoging (i.h.k.v. ambtshalve aanslag).
 • Administratieve geldboete
 • Bekendmaking en inwerkingtreding (bespreking aan de hand van de recente rechtspraak)
 • Bestaande belastingreglementen aanpassen (o.a. wijziging tarieven, vrijstellingen, …): aandachtspunten

Meer info vind je op de website of in de opleidingsfiche

 

Locatie

Webinar