Tweedaagse opleiding vestiging en invordering van belastingen: Webinar 6 december 2022

06/12/2022 09:00 — 06/12/2022 12:00

Programma

09u00 - 12u00

Beschrijving

Tijdens deze interactieve opleiding krijgt u basiskennis ter zake. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging, geschillen en invordering, helder en interactief voor u toe. Er is ruim tijd voor vraagstelling en overleg.

Programma:

O.a. volgende onderwerpen komen daarbij aan bod.

 • Aangifte: noodzaak en gevolgen? Belang van een duidelijke formulering in het belastingreglement
 • Bewijsmiddelen
 • Onderzoek en controle
 • Ambtshalve aanslag: wanneer wel en wanneer niet?
 • Aanslagtermijnen
 • Sancties: belastingverhoging en boete
 • Betwisting
 • De invorderingsregels van toepassing vanaf 1 januari 2020:
  • Toepassing van het Wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (en de uitvoeringsbesluiten)
  • Kiezen voor kohierbelastingen of voor contante inning?
  • Wanneer moeten lokale belastingen eigenlijk worden betaald?
  • Wie is belastingplichtig en wie is belastingschuldig?
  • Kunnen ook betwiste belastingen worden ingevorderd?
  • Hoe gedwongen invorderen?
  • Wanneer zijn nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten verschuldigd?
  • Over welke waarborgen en zekerheden beschikt de lokale fiscus?
  • Kan de invordering van lokale belastingen verjaren?

Meer info vind je op de website of in de opleidingsfiche

 

Locatie

Webinar