Praktijkvoorbeeld lokaal bestuur Kuurne - online webinar

01/06/2021 14:00 — 01/06/2021 16:00

Programma

14u00 - 16u00

Beschrijving

Module III van de A-Z opleiding opvolgingsrapportering van Van den Broele.

Vanuit de vraag “Hoe kunnen we de juiste rapporten met de juiste informatie zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk afleveren aan de juiste personen op het juiste moment?” bouwden Wim Dewever en Jurgen Vanoverberghe een opvolgingsrapportering uit voor hun lokaal bestuur, Kuurne.

Dit praktijkvoorbeeld toont hoe u in een klein bestuur met de tools van de tweede module aan de slag kan gaan om op een kwalitatieve manier te bouwen aan de opvolging van en rapportering over het gemeentelijk meerjarenplan.

Op, onder meer, volgende aspecten wordt vanuit praktisch oogpunt dieper ingegaan:

  • Een politiek en ambtelijk gedragen, en beheersbaar meerjarenplan opmaken naar inhoud én proces.
  • Methoden van rapportering waarmee, naast de wettelijke vereiste rapporten, kan worden ingespeeld op het maximaal behalen van de gestelde doelen.
  • Per kwartaal de inhoudelijke en financiële voortgang van het meerjarenplan monitoren én hoe hierrover ambtelijk en politiek rapporteren?
  • Hoe verantwoordelijkheid laten leven bij de trekkers van de in het meerjarenplan voorziene acties?
  • Hoe een rapportering beheersbaar houden?

In deze sessie wordt het volledige traject toegelicht en worden de resultaten getoond. Aangezien dit een project is van vallen en opstaan, geven de docenten u ook graag mee voor welke valkuilen u moet opletten.

 

Meer info vind je hier.