Elektronische gegevensuitwisselingen inzake oa fiscale notificaties, ...

De overheid heeft een aantal mechanismen gedefinieerd voor het terugvorderen van overheidsschulden van natuurlijke personen of rechtspersonen. Deze terugvordering van sociale en fiscale schulden is deels geautomatiseerd; de schuldbevragingen en schuldnotificaties worden elektronisch uitgewisseld tussen de betrokken partijen. Het bestaande programma 4de Weg van Fedict betreft de elektronische uitwisseling tussen de betrokken partijen, meer bepaald tussen de notarissen en de RSZ, RSVZ en MinFin. De bedoeling is nu om dit programma uit te breiden naar de Vlaamse overheid en de lokale overheden als mogelijke schuldeisers. Hierbij heeft Fedict aan CORVE de vraag gesteld om MAGDA te laten optreden als doorgeefluik voor alle elektronische gegevensuitwisseling tussen de notarissen en de ‘Vlaamse instrumenterende ambtenaren’ van de Dienst Vastgoedakten heen en terug naar de Vlaamse belastingsdienst (VlaBel) én de lokale overheden. Dit betekent dat op het MAGDA-platform een aantal zgn. doorgeefdiensten zullen opgezet worden om de 4de Weg webservices vanuit de Federale Servicebus (FSB) door te geven naar de lokale overheden. Daartoe zal in 2014 nog een POC (Proof-of-Concept) project opgestart worden, met Antwerpen als de eerste gebruiker van deze MAGDA doorgeefdiensten. Momenteel is Fedict bezig met het ontwerp en de bouw van een vernieuwde versie van het 4de Weg programma, die ook zal moeten tegemoetkomen aan de functionele vereisten van de lokale overheden, waarna CORVE dan de nodige doorgeefdiensten kunnen bouwen. Einde mei was hierover een kick-off meeting. Vlofin zal dit dossier via oa VVSG en de stuurgroep lokaal e-gov blijven opvolgen.

En hoe staat het met het CBB (centraal bestand beslagberichten)? Welnu dit verloopt iets trager dan aanvankelijk gedacht maar is momenteel in testfase bij 2 besturen.  In het najaar wordt een infomoment gepland maar info daarover volgt nog. Dus opstart einde 2014

Geplaatst door in Nieuws op 11-06-2014 om 21u43 onder E-gov

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!