Belfius studie lokale financiën

Gebruik makend van zijn knowhow in het domein van de overheidsfinanciën heeft Belfius Bank een nieuwe exclusieve analyse klaar van de financiële situatie van de Belgische gemeenten. U leest hierbij in primeur de eerste resultaten van deze analyse.

Net als de andere overheden van het land, worden de gemeenten niet alleen geconfronteerd met zowel de zwakke economische conjunctuur maar ook met de uitvoering van hervormingen die een impact hebben op hun financieringsbronnen en op hun uitgaven (pensioenhervorming, brandweerdienst, toename van de sociale bijstand enz.). De beperkte bewegingsruimte wordt bovendien nog in de verf gezet door factoren van onzekerheid die rechtstreeks te maken hebben met bepaalde hervormingen of met de gemeente zelf als instelling (nieuwe regels inzake lokale governance, boekhouding, institutionele hervormingen enz.)

In het kader van zijn traditionele studie die gewijd is aan de financiën van de lokale besturen, heeft Belfius Bank eens te meer de schijnwerpers gericht op de meest recente evoluties van de gemeentefinanciën (budgetten 2014) in de drie gewesten van het land.  Belfius Bank kan zich baseren op zeer representatieve budgettaire gegevens (561 gemeenten of 97 % van de bevolking).

Sinds de voorbije institutionele hervormingen in ons land, is de organisatie van de lokale besturen nu een bijna uitsluitend gewestelijke bevoegdheid. Door de toenemende regionale differentiëring die daarvan het gevolg is zowel op reglementair vlak (organieke wet, toezicht, boekhoudkundige regels enz.) als wat de sociaal-demografische omgeving aangaat, zagen wij ons genoodzaakt om een aparte analyse te maken voor de gemeenten van de drie gewesten van het land.

Het persbericht en presentatie vinden jullie hier

 

Geplaatst door in Nieuws op 24-06-2014 om 21u19 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!