Grappig .... of net niet ?

Op 13/8/2014 verscheen een decreetswijziging in het Belgisch Staatsblad betreffende de nieuwe verkiezingswijze voor de OCMW-raad.  Vraag is of deze gelet op het nieuwe regeerakkoord en de geplande integratie van het OCMW in de gemeente nog zal toegepast worden ...

Geplaatst door in Nieuws op 19-08-2014 om 22u11 onder OCMW

Reacties (1)

  1. Van regelgevende rust lijkt er voorlopig nog geen sprake "De nieuwe verhoudingen tussen Vlaamse overheid en lokale besturen, verankeren we in een nieuw
    decreet “lokaal bestuur”, dat de bestaande decreten (Gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet
    Intergemeentelijke Samenwerking) vervangt en leidt tot en drastische inperking en vereenvoudiging
    van de bestuurlijke regels en meer gemeentelijke democratie" staat er op pagina 12 ...

    door Stefan Himpens op 20/08/2014 09:47

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!