Hoe wordt de bijzonder rekenplichtige van een hulpverleningszone aangewezen ?

In het Staatsblad van 21/8/2014 verscheen het Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone waarin oa is bepaald hoe de bijzonder rekenplichtige wordt aangewezen.

Uit wie moet worden gekozen ?

De financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone; de financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone; de gewestelijke ontvangers; de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones; de personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone of de provincie waartoe de zone behoort en die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone.

De bijzonder rekenplichtige zal ook een borg dienen te stellen wat kan via een bankwaarborg of  verzekering.

Het integrale KB vinden jullie in de werkruimte brandweer

Geplaatst door in Nieuws op 22-08-2014 om 19u54 onder brandweer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!