Simulaties responsabiliseringsbijdragen per bestuur : op komst ...

Op basis van de artikelen 19 tot en met 23 van de wet van 24 oktober 2011 is de RSZPPO bevoegd voor de berekening en de inning van de responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen van het vastbenoemde personeel. De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en plaatselijke besturen waarvoor de pensioenlast, ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden, meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar.

De RSZPPO heeft in dit kader een simulatie van de basispensioenbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage voor de periode 2014-2020 opgemaakt. Een papieren exemplaar van deze raming zal uw bestuur in de komende dagen per post bereiken. Indien u een elektronische versie van de simulatie wenst te ontvangen, volstaat het dit aan te vragen via DMFAPPL53@rszppo.fgov.be.

 

Geplaatst door in Nieuws op 27-08-2014 om 15u12 onder Ongecategoriseerd

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!