Politiezones : ophef rond omzendbrief PLP 52 die voorziet in trimesteriële financiële rapportering

Naar aanleiding van de omzendbrief PLP52 die plots en tegen 10/9/2014 (jawel) voorziet in een trimesteriële rapportage van financiële gegevens van de zone kreeg Vlofin diverse ontevreden reacties binnen.  Vlofin maakte dan ook onmiddelijk onderstaande boodschap over aan de bevoegde diensten.

"Vlofin heeft meerdere reacties gekregen van collega’s bijzonder rekenplichtige die niet te spreken zijn over de omzendbrief PLP52. Wij willen voor alle duidelijkheid zeker meewerken aan de trimestriële melding van begrotingsgegevens van de politiezones, maar dan wel op een “realistische manier en timing” en met respect voor de lokale politiezones. Dit betekent dat jullie voorafgaandelijke samenzitten met voor het Vlaams landsgedeelte de 5 softwareleveranciers (CIPAL, CEVI, Schaubroeck, Remmicom, Digipolis) zodat deze aanlevering kan worden geautomatiseerd.
Vlaanderen heeft reeds een operationeel platform ontwikkeld voor een volledige automatische aanlevering van de begrotingsgegevens van de gemeenten. Waarom moet er nu een nieuw systeem van informatiedoorstroming op poten worden gezet waarbij men manueel een excel moet vullen, terwijl  een samenwerkingsovereenkomst tussen het federale niveau en Vlaanderen om dit bestaand platform te gebruiken veel efficiënter is ? Een deadline hanteren van 10/9/2014 getuigt bovendien van weinig respect.
Wij willen samen met U  naar een oplossing zoeken, maar in tussentijd verwachten wij van U dat U de politiezones die niet tijdig aanleveren hierop niet aangesproken worden omdat meerdere zone hiervoor noch de middelen noch de mensen hebben"

Bijkomend kan ook opgemerkt worden dat bij de PZ  de regels van de NGB gevolgd dienen te worden en dat de budgettaire boekhouding  niet financieel wordt gestuurd.
Men vraagt  echter de gegevens aan te leveren van betaalde en ontvangen financiële stromen volgens de budgettaire indeling.
Aanrekeningen en vastleggingen zijn geen probleem natuurlijk, en laat ons eerlijk, bij de PZ met een weddelast van rond de 85% is er geen groot verschil tussen totaal aangerekend en totaal betaald.
Maar in de algemene boekhouding, waar de kasverrichtingen wel gebeuren, zijn die gegevens ook niet zeer vlot te halen, daar moet inderdaad programmatorisch iets gedaan worden.

Geplaatst door in Nieuws op 28-08-2014 om 14u08 onder politie

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!