Bedenkingen van een collega : "Betoelaagt uw bestuur ook investeringen met exploïtatietoelagen"?

Mogen we brandweerzones, politiezones, OCMW, kerkfabrieken satellieten van de gemeente noemen ? Betoelaagt u hun investeringen met exploïtatietoelagen ? Vindt u echt dat politiezones, brandweerzones, ... hun investeringen moeten financieren met overboekingen vanuit exploïtatie en dus met onze exploïtatietoelagen? Vindt u dat ze hun investeringen moeten financieren met leningen die zo uw exploïtatietoelagen de hoogte doen ingaan? Zit u krap met liquiditeit ( tegen einde 2019 ) en parkeert u ook overschotten bij politiezone en brandweerzone of OCMW ? Heeft u veel overschot op kasbasis? Heeft u een groot autofinancieringsoverschot? Is uw bestuur een witte raaf die er heel warm inzit ? Domme vragen ? Wel, we willen iedereen even doen nadenken in BBC-gedachtengoed wat vaak nog even botst met bijv. politie en brandweer waar ze nog in oude NGB termen denken. Beide zijn perfect verzoenbaar als iedereen maar met gezond verstand denkt over autofinancieringsmarge, liquiditeit, ..... Waar een gemeente tekorten bijpast mag het mijns inziens ook oordelen hoe ze dat doet. Ik ben alvast voorstander van betoelaging van investeringen met investeringstoelagen waarvan mijn gemeente zelf zal oordelen over hoe ze dit financiert ( eigen middelen of leningen ) in functie van haar liquiditeit, thesaurie, .... Ik vind dat sommigen bij brandweer en politie daar best ook even zouden over nadenken. Uiteindelijk willen we toch zo efficiënt mogelijk omgaan met publieke geldmiddelen. 

Aanleiding van deze domme vragen is een al even domme(?) adviesmail van de FOD Binnenlands Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid -van de hand van een brandweerinspecteur (die plots financieel expert wordt) die in mijn mailbox terchtkwam en die oa stelt : "De dotatie van de gemeenten aan de zone is één en ondeelbaar. Zo u wil, omvat elke dotatie van de gemeente een percentage ter dekking van de exploitatie-uitgaven (vroeger: de gewone dienst) en een percentage ter dekking van de investeringsuitgaven (vroeger: buitengewone dienst). Het is echter aan de zone om dit bij begroting te bepalen. Ik ga niet ontkennen dat het - in het kader van de nieuwe BBC - voordeliger zal zijn voor de gemeenten om de dotatie op te splitsen in een luik exploitatie- en investeringsuitgaven. Maar het is net die opsplitsing die een gevaar betekent voor de goede werking van de zone. ..... Via het oude systeem van gemeentecomptabiliteit (dat wordt overgenomen bij de brandweer) impliceert dat in overboekingen tussen gewone en buitengewone dienst. Wanneer dit systeem ontkoppeld zou worden, kunnen moeilijkheden verwacht worden, die de goede werking van de zone zouden hypothekeren. Het is immers niet ondenkbeeldig dat veel gemeentes niet akkoord gaan met het investeringsprogramma van de zone, hetgeen minder het geval zal zijn als men moet stemmen over het globale budget." 

U begrijpt dat mijn maag zich even roerde ...

Spreekt het niet voor zich dat in kader van goed financieel beheer gewone werking wordt betoelaagt met een exploïtatietoelage en buitengewone zaken zoals investeringen met een investeringstoelage ?  Een investeringsprogramma zal toch rekening houden met - naast de veiligheidsbelangen - uiteraard ook de financiële mogelijkheden of geldt dit enkel voor de gemeente en niet voor de brandweer of politie? Werden in NGB investeringen alleen gedaan door middel van overboekingen en dus niet via bijv ontvangen investeringssubsidies of leningen ?

Of kennen wij er niets meer van ? Of gaan we even kort door de bocht ? Enfin, u heeft ongetwijfeld ook uw oordeel die u via het knopje "reactie" kwijt kan :-)

Geplaatst door in Nieuws op 05-09-2014 om 22u07 onder Vrije tribune

Reacties (1)

  1. inderdaad, terechte vaststelling.
    Als er een verdeelsleutel is voor exploitatie, dan kan die evengoed voor de investeringen worden toegepast. En staat het voor elke gemeente vrij hoe ze hun aandeel via een investeringssubsidie binnen BBC financieren, met eigen middelen of met externe financiering, afhankelijk van de eigen concrete situatie.
    Rekening houdend met de moeilijkheden om, zeker voor zones met vrijwilligers, een begroting zonder veel overschot in type NGB te ramen en dus de gemeentelijke exploitatietoelagen niet danig te ontwrichten, om comfortabel in brandweerzone te werken, als dat al geraamd kan worden, kunnen de leden in de zoneraad bv. ook overeenkomen dat overschotten in exploitatie of zuinig omspringen met exploitatiekosten door de zone kunnen gebruikt worden voor investeringen (via de overboeking). Als de zone efficiëntiewinsten haalt, moet je haar daarvoor stimuleren. Het komt elke gemeentekas (bestaat dat nog wel?) ten goede.

    door Jean-Philippe Vandeputte op 21/09/2014 19:48

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!