Erfgoedpremies ipv restauratiepremies : hoe zit de nieuwe regeling in elkaar?

Iets waar financieel beheerders toch geregeld mee te maken krijgen zijn restauratiepremies voor beschermde monumenten. Voor onroerend erfgoed bestaan momenteel allerlei premiestelsels. Vanaf 1/1/2015 komt hier met de inwerkingtresing van het "Onroerenderfgoeddecreet" en haar uitvoeringsbesluit uniformiteit in.

In een nieuwe overzichtelijke brochure vinden jullie meer info inzake erfgoedpremies, hun percentages, procedures tot aanvraag enz.  

De nieuwe regelgeving vinden jullie HIER.

Kort samengevat : voortaan zijn voor lokale overheden opnieuw ook premies mogelijk voor kleinere dossiers ( vroegere onderhoudspremies die voor lokale besturen waren gesupprimeerd  ) via een snelle standaardprocedure ( werken tot 25.000 euro ). Andere dossiers zullen gaan via een bijzonde procedure. Het standaard-premie-percentage is 40% maar er zijn hogere percentages mogelijk van bijv 80% zo oa voor gebouwen eredienst en beschermde gebouwen van gemeenten, ocmw's als ze over een goedgekeurd beheersplan beschikken.

Er zal ons inziens ook geen gemeentelijk aandeel meer zijn in de premies in tegenstelling tot vroeger.

Geplaatst door in Nieuws op 09-10-2014 om 21u00 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!