Guideline "financiering met projectbeheer"

Op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten werd de guideline “financiering met projectbeheer” goedgekeurd.

Deze guideline biedt de lokale overheden een overzicht van een aantal mogelijke alternatieven voor de zogenaamde formule van de “financiering met projectbeheer”. Deze alternatieven kunnen een uitkomst bieden wanneer de lokale overheden een vastgoedproject willen realiseren en daarbij niet enkel nood hebben aan externe financiering doch ook aan ondersteuning bij de plaatsing en de opvolging van de uitvoering van de desbetreffend opdracht.

In het verleden deden lokale overheden voor de verwezenlijking van hun onroerende projecten vaak een beroep op de formule van de “financiering met projectbeheer” waarbij zowel de externe financiering als het projectmanagement werden gecombineerd in hoofde van dezelfde opdrachtnemer. Evenwel kon men in de praktijk vaststellen dat de invulling van deze formule niet meer beantwoordde aan het toepasselijke wettelijke kader, waaronder meer in het bijzonder de regelgeving overheidsopdrachten.  

Naar aanleiding van deze problematiek werd de guideline “financiering met projectbeheer” uitgewerkt. Naast een opsomming van enkele courante alternatieven maakt de guideline telkens een evaluatie met de mogelijke voor- en nadelen van de betrokken figuur. Tot slot reikt de guideline ook enkele faciliterende instrumenten aan.

Raadpleeg de guideline “financiering met projectbeheer”

Op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 18 maart 2014 werd de guideline “financiering met projectbeheer” goedgekeurd.

Deze guideline biedt de lokale overheden een overzicht van een aantal mogelijke alternatieven voor de zogenaamde formule van de “financiering met projectbeheer”. Deze alternatieven kunnen een uitkomst bieden wanneer de lokale overheden een vastgoedproject willen realiseren en daarbij niet enkel nood hebben aan externe financiering doch ook aan ondersteuning bij de plaatsing en de opvolging van de uitvoering van de desbetreffend opdracht.

In het verleden deden lokale overheden voor de verwezenlijking van hun onroerende projecten vaak een beroep op de formule van de “financiering met projectbeheer” waarbij zowel de externe financiering als het projectmanagement werden gecombineerd in hoofde van dezelfde opdrachtnemer. Evenwel kon men in de praktijk vaststellen dat de invulling van deze formule niet meer beantwoordde aan het toepasselijke wettelijke kader, waaronder meer in het bijzonder de regelgeving overheidsopdrachten.  

Naar aanleiding van deze problematiek werd de guideline “financiering met projectbeheer” uitgewerkt. Naast een opsomming van enkele courante alternatieven maakt de guideline telkens een evaluatie met de mogelijke voor- en nadelen van de betrokken figuur. Tot slot reikt de guideline ook enkele faciliterende instrumenten aan.

- See more at: http://www.bestuurszaken.be/nieuws/guideline-%E2%80%9Cfinanciering-met-projectbeheer%E2%80%9D-beschikbaar#sthash.TEV7TMqY.dpuf
Geplaatst door in Nieuws op 07-11-2014 om 15u17 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!