De grillen van de FOD Financiën ...

Hieronder het integrale persbericht van VVSG inzake inderdaad " de grillen van de inkohiering van de opcentiemen door de federale overheid"

Hoe kunnen wij zo deftig plannen ....

Vlofin staat uiteraard volledig achter dit persbericht en steunt ten volle de inspanningen van VVSG in deze aangelegenheid. De raad van bestuur van Vlofin van 13.11.2014  bevestigde nogmaals haar ongenoegen over de gang van zaken in deze.

"De opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) zal voor de meeste gemeenten dit jaar zwaar tegenvallen. De FOD Financiën stelde deze week haar initiële ramingen voor een tweede maal bij, voor het merendeel van de gemeenten naar onderen. Sommige besturen zien hun ontvangsten uit de APB zelfs met 20% dalen dit jaar. Het is klaar dat dit een extra financiële kaakslag betekent voor de gemeenten en duidelijk tot uiting zal komen in de jaarrekeningen 2014.

De tegenvallende herramingen zijn opvallend. In juni stelde de FOD Financiën haar initiële ramingen reeds bij, maar zeer beperkt. Toen luidde het nog dat de getroffen Vlaamse gemeenten voor 2014 gemiddeld 3% minder zouden ontvangen. Het is dan ook zeer merkwaardig te noemen dat enkele maanden later de verminderingen veel hoger blijken te zijn.

Dit alles roept herinneringen op aan vorig jaar. Ook toen werden de ramingen op het einde van het jaar (fors) verlaagd. Dat was toen te wijten aan de keuze om voorrang te verlenen aan de verwerking van vereenvoudigde belastingaangiftes. Wat deze keer de oorzaak is, hebben we voorlopig het raden naar.

Het is duidelijk dat dergelijke herramingen het de gemeenten onmogelijk maakt om een langetermijnbeleid te voeren. Hoe kunnen besturen immers een meerjarenplan opmaken als één van de belangrijkste ontvangstenstromen door de gemeenten niet correct ingeschat kan worden? Ondanks een eenmalig (beperkt) voorschot in december van dit jaar bemoeilijken dergelijke herramingen uiteraard het thesauriebeheer van de besturen.

De VVSG blijft er dan ook bij de Minister van Financiën op hameren om een permanent voorschottensysteem voor de APB in te voeren, dat het grillige inkohierings- en doorstortingsverloop zou elimineren. Daarnaast vraagt de VVSG dat gemeenten tijdig over accurate ramingen over de APB-ontvangsten zouden kunnen beschikken, en dat voor meerdere jaren."

 

 

Geplaatst door in Nieuws op 14-11-2014 om 09u58 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!