Toegang Centraal Bestand Beslagberichten

Blijkbaar zijn er heel wat vragen over de toegang tot het centraal bestand van beslagberichten.

Om toegang te krijgen tot het CBB moeten de gebruikers uiteraard de nodige rechten krijgen in het gebruikersbeheer lokale besturen (http://lb-idbeheer.vlaanderen.be ). Via het gebruikersbeheer kan de gemeente de toegangsrechten van haar ambtenaren op een aantal Vlaamse en federale toepassingen zelf beheren. In elke gemeente heeft de secretaris toegang tot deze toepassing. In de meeste gemeenten heeft de secretaris het toekennen van de gebruikersrechten gedelegeerd.

Meer info vinden jullie HIER

Vragen over het gebruikersbeheer lokale besturen mogen naar gebruikersbeheer.lokalebesturen@vlaanderen.be
Katrien De Smet | Projectbeheerder geïntegreerd e-government voor lokale besturen |
Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)
e-government en ICT-Beheer (e-IB) | Bestuurszaken | Vlaamse overheid
Boudewijngebouw 4B | Boudewijnlaan 30, bus 46, 1000 Brussel
Tel 02 553 20 84 

Geplaatst door in Nieuws op 17-11-2014 om 11u03 onder E-gov

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!