De financieel beheerder-CFO als hyperstrategische functie ....

 
Uit een recente studie blijkt dat CFO's tegenwoordig een solide financiële exertise koppelen aan uitgebreide vaardigheden op het gebied van juridische zaken, IT, HR, en zelfs procurement en logistiek.

Uit de studie blijkt ook dat tegenwoordig  financieel directeurs deelnemen aan strategische beslissingen in domeinen die veel verder reiken dan financiële analyse en accounting. In een klimaat van steeds hevigere concurrentie  (nvdr besparingen) blijft kostenoptimalisatie een topprioriteit. Maar CFO's doen veel meer: ze beoordelen de strategische waarde van fusies, optimaliseren het rendement van IT-investeringen, nemen volwaardig deel aan een waaier van activiteiten die te maken hebben met procurement, juridische zaken en human resources en zijn ten slotte de onmisbare rechterhand van de CEO."

D’Hauw concludeert een en ander uit de  CFO & Financial Leadership Barometer, een studie die is uitgevoerd bij 2.847 financiële directeurs in 70 landen, door Michael Page. De studie peilt telkens naar actuele trends.

Eén van die trends is blijbaar dat de cfo-functie steeds vaker gewaardeerd wordt als een carrièredoel op zich. Ooit was de functie van CFO een springplank naar een baan als algemeen directeur. Vandaag spelen CFO's echter zo'n belangrijke rol dat de functie een einddoel op zich is geworden.

Frederick D’Hauw stelt vast dat de CFO van vandaag intelligente vragen kan stellen over de strategische keuzes van de CEO: “We stellen vaak vast dat CFO's bij alle afdelingen zijn betrokken, behalve bij sales. De functie van CFO wordt stilaan een hyperstrategische directiefunctie die door jonge professionals steeds meer wordt nagestreefd als carrièredoel."

bron : http://www.fdmagazine.be/artikel/cfo-bestrijkt-steeds-breder-pallet

Ziet u gelijkenissen ...?
Hieruit blijkt nog maar eens dat we van alle markten moeten thuis zijn en inderdaad een hyperstrategische functie hebben binnen onze besturen!

Geplaatst door in Nieuws op 07-01-2015 om 22u39 onder pers en partners

Reacties (1)

  1. Als dit artikel toepasselijk is op de gemeentelijke context wordt het tijd om onze plaats op te eisen aan de tafel van het college van burgemeester en schepenen.

    door Werner Van Rompuy op 12/01/2015 10:33

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!