Lokale financiën blijven hot item ...

Gemeentelijke financiën zijn een hot topic dezer dagen.  De voorbije week lazen we in diverse media artikelen ivm de problematiek van de inning van de opcentiemen personenbelasting, de begrotingstekorten van Vlaanderen ( waarin ook naar de lokale besturen werd gekeken ... ).  Ook in het Vlaams Parlement was er aandacht en debat hieromtrent deze week.  Daarnaast circuleert er ook het een en ander op Twitter en LinkedIn over deze items.

In de gespecialiseerde financiële pers verscheen er oa in KanaalZFD Magazine en Trends een artikel met een toch wel aandacht trekkende titel "Vlaamse gemeenten failliet tegen 2019". 

Lokale financiën zijn dus hot en dat mag ons alleen maar plezieren ( ook al gaat het niet altijd om positief financieel nieuws ) in die zin dat het ook de aandacht vestigt op onze job en onze belangrijke rol in de financiële gezondheid van onze lokale overheden.  Remember, 1 van onze 5 taken is "bewaker van het financieel evenwicht".  Er is dus een zeer belangrijke rol weggelegd voor elkeen van ons om iedereen bij de les te houden en de financiën gezond te houden ! Anderzijds denken we toch dat de reportage toch wat overdreven is en wie ze bekijkt kan gerust zelf oordelen ... Jammer dat ze Vlofin niet contacteren om onze mening te vragen als beheerders van de lokale financiën !

Geplaatst door in Nieuws op 29-01-2015 om 17u40 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!