Commissie decentralisatie

In het Regeerakkoord 2014-2019 engageert de Vlaamse Regering zicht uitdrukkelijk tot op het oprichten van een paritair samengestelde commissie om na te gaan op welke terreinen de autonomie en het sturend vermogen van lokale besturen kan verhoogd worden.

Op vrijdag 12 december 2015 vond een eerste samenkomst plaats van de door Vlaanderen en door lokale en provinciale besturen aangestelde vertegenwoordigers die deze commissie gestalte moeten geven. In een constructieve sfeer werden concrete topics besproken die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor decentralisatie richting lokale besturen.  Het verslag van die meeting vinden jullie HIER

De verdere uitwerking zal nu opgenomen worden door inhoudelijke werkgroepen die in het eerste kwartaal van 2015 de mogelijkheid krijgen suggesties te doen aan de commissie decentralisatie.

Vlofin is vertegenwoordigd in de inhoudelijke werkgroep personeel.

Geplaatst door in Nieuws op 02-02-2015 om 09u56 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!