De integratie : quid met ons statuut ...?

Zoals we in onze nieuwsbrief van januari al meldden volgt Vlofin dit dossier ( samen met de andere federaties ) op de voet.  Eerstdaags mogen jullie een ontwerp van "consensustekst" verwachten omtrent ons statuut waarbij het uitgangspunt is dat alle verworven rechten uiteraard gevrijwaard moeten blijven.  Rond april willen we hier met alle federaties mee naar het kabinet.

Nu, de minister stelde in haar conceptnota dit ook decretaal te verankeren. 

Af en toe horen we dat er vragen zijn van bezorgde collegae maar dat is nergens voor nodig.  Niemand kan ontslaan worden, niemand zijn prestaties kunnen verminderd worden, de niet-gekozen titularis zal decretale waarborgen genieten ...

Dus hou je mailbox in de gaten de komende dagen.
Alles wordt ook uitgebreid toegelicht op onze komende provinciale vergaderingen van de maand maart!

U kan ook steeds terecht bij voorzitter@vlofin.be of uw provinciale voorzitter ( of ook bij de "reactie"-knop bovenaan dit bericht )

Geplaatst door in Nieuws op 11-02-2015 om 22u58 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!