Lidgeld 2015 - polis beroepsaansprakelijkheid : nieuwigheden

Zoals in vorige nieuwsbrief beloofd gingen we u hierover nog wat extra informeren.

Vanaf 2015 is er dus - zoals reeds in janauri gemeld - een wijziging in ons lidgeld.  Het lidgeld bevat vanaf nu automatisch ook de premie voor de verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid. Voortaan is er geen keuze meer of u een verzekering wil of niet – elk lid is automatisch verzekerd – en tussen de verschillende dekkingen. De regeling is gelijklopend met die bij de andere beroepsfederaties (ECG en VVOS).  Het lidgeld geeft ook recht op uitnodigingen voor provinciale vergaderingen, nieuwsbrieven, netwerking, toegang tot  de beveiligde werkruimte op onze website, ....
Het lidgeld bedraagt vanaf 2015 345 EUR( voor Provincie Antwerpen : 335 EUR en vanaf 2016 ook 345 EUR ). De samenstelling van dit bedrag bestaat uit drie onderdelen:  85 EUR Vlaams aandeel + 25 EUR provinciaal aandeel + 235 EUR verzekering = 1 globaal lidgeld (Antwerpen 15 EUR provinciaal aandeel).
Facturatie gebeurt normalerwijze aan uw bestuur. Leden die nog het lidgeld en/of enkel de premie voor de verzekering  persoonlijk ten laste willen nemen kunnen uiteraard gewoon zelf deels of volledig hun lidgeldfactuur betalen. Een andere optie is om het onderdeel dan men zelf wil dragen terug te betalen aan het bestuur. Er wordt echter steeds een factuur op naam van uw bestuur opgemaakt om de administratieve last maximaal te beperken. Op de factuur wordt enkel het totaal van het lidgeld vermeld.
De verzekering wordt aangepast omdat er op dat vlak nood was aan bijsturing. Enerzijds bleek dat de opdeling in verschillende dekkingen niet echt meer aansloot bij de realiteit. Anderzijds stelden we vast dat de dekking voor rechtsbijstand te laag was. Na bespreking met Ethias is er aangepaste polis opgemaakt die de vorig vervangt.

Klik hier voor de nieuwe polis en haar dekkingen vanaf 2015

Meer info of opmerkingen :voorzitter@vlofin.be

Geplaatst door in Nieuws op 18-02-2015 om 14u16 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!