Verkeersveiligheidsfonds : weer onheil op til ...

In een liggende voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen is men van plan te raken aan de verdeelsleutel inzake verkeersveiligheidsfonds.  de verdeling van de 2de schijf tussen federale en lokale politie zou in het nadeel van de lokale politie gewijzigd worden waardoor de zones ettelijke miljoenen zouden derven ( ten belope van circa 18 mio voor de periode 2011-20123 )...
indirect dus ook impact op de betoelaging aan onze politiezones... ( bron VVSG )

Geplaatst door in Nieuws op 01-04-2015 om 14u36 onder politie

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!