Kortlopend thesauriebeheer en de beleidsrapporten

Besturen die kortlopend schuldpapier gebruiken om aan hun structurele financieringsbehoefte op lange termijn te voldoen, moeten dit in hun planning opnemen als een langetermijnfinanciering. Dat staat in een document dat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) verspreid heeft. In Vlaanderen maken enkele tientallen lokale besturen gebruik van de uitgifte van thesauriebewijzen als alternatief voor het financieren door middel van de klassieke banklening (zie artikel Lokaal). Deze schuldbewijzen kunnen op (middel-)lange of op korte termijn worden uitgegeven. De uitgifte van kortetermijnthesauriebewijzen (commercial paper) die (gedeeltelijk) de structurele financieringsbehoefte van een bestuur dekken, moeten in het meerjarenplan en het budget worden opgenomen onder de op te nemen leningen. Naast intresten moeten dan ook aflossingen in rekening gebracht worden, uitgaande van een aflossingstermijn die aansluit bij het investeringsprogramma van het bestuur. Aangezien de opname en de terugbetaling van kortetermijnfinanciering quasi geen aanleiding geven tot registraties in de budgettaire boekhouding, moeten de verschillen tussen de jaarrekening en de planningsdocumenten verklaard worden in de toelichting bij de jaarrekening. Verder zegt ABB dat het belangrijk is om in de toelichting bij de jaarrekening duiding te geven over de financiële risico’s die gepaard gaan met de vorm van financiering. ben.gilot@vvsg.be

Geplaatst door in Nieuws op 02-04-2015 om 21u42 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!