Stand van zaken thema-audits retributies en lokale belastingen

In oktober 2014 is Audit Vlaanderen gestart met een thema-audit rond de gemeentelijke belastingen en retributies. De bedoeling van deze thema-audit is om in 20 gemeentebesturen te onderzoeken in welke mate de betrokken gemeenten over de nodige beheersmaatregelen beschikken om de gemeentelijke belastingen en retributies op een efficiënte en integere manier correct te innen. Op die manier wordt het risico op verlies aan inkomsten beperkt en wordt een gelijke behandeling van belastingplichtigen gegarandeerd.

Naast een rapport per gemeente, zal deze thema-audit ook resulteren in een globaal rapport. Hierin worden vaststellingen opgenomen die structureel in verschillende gemeenten aan bod kwamen. Ook kunnen in dit rapport aanbevelingen met betrekking tot aandachtspunten voor alle gemeenten, Vlaamse of federale regelgeving, ondersteuning of vorming, ICT-toepassingen… voorgesteld worden.

Op dit moment zijn 12 van de 20 audits in dit kader opgestart. Drie rapporten werden reeds aan het betrokken bestuur bezorgd. Nu al blijken een aantal gelijkaardige vaststellingen in diverse besturen terug te komen. Positief is dat er ook goede praktijken vastgesteld worden. In het globaal rapport zullen die toegelicht worden, zodat andere besturen hier inspiratie uit kunnen halen.

Tegen eind juni 2015 wil Audit Vlaanderen het terreinwerk van alle 20 audits afgerond hebben. Het globaal rapport zal vervolgens in de loop van het najaar van 2015 afgewerkt en verspreid worden. Daar zal nog de nodige communicatie rond gebeuren. Via deze nieuwsbrief houden wij u zeker verder op de hoogte!

Bron : nieuwsbrief Audit Vlaanderen

Geplaatst door in Nieuws op 02-04-2015 om 19u01 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!