Overlegplatform beheers- en beleidscyclus : update

Binnenkort gaat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van start met een overlegplatform dat zich thematisch en/of probleemgericht zal buigen over alle aspecten die verband houden met de beleids- en beheerscyclus. Met dit overlegplatform willen ABB een forum creëren voor alle belanghebbenden om knelpunten aan te kaarten en een visie te formuleren op verbetervoorstellen en (andere) toekomstige ontwikkelingen. Het overleg zal meteen ook de aanzet vormen tot de BBC-evaluatie die formeel aangekondigd werd in de beleidsnota Binnenlands Bestuur. Ook Vlofin maakt deel uit van dit overlegplatform dat eerstdaags van start gaat.

U kan uw mening omtrent deze evaluatie alsook uw suggesties nog steeds HIER kwijt.

Om dit goed op te volgen werd een klankbordgroep binnen onze federatie opgericht die dit mee opvolgt. We kunnen maximaal drie personen afvaardigen. De raad van bestuur besliste collegaeWim Van Huffelen ( gemeente Stabroek ), Philip Lefever ( gemeente en OCMW-Zwalm ) en Willy Vandael ( OCMW-Hasselt ) aan te duiden. Aan de leden die willen meewerken aan het project rapportering zal gevraagd worden of ze deel willen uitmaken van de klankbordgroep.

Een eerste vergadering greep plaats op 27 mei. Er werd aan alle belanghebbenden gevraagd tegen september feedback te geven op een vragenlijst.

Wordt vervolgd.

Geplaatst door in Nieuws op 09-04-2015 om 14u35 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!