Gemeenten krijgen toegangsmachtiging databank DIV voor GAS

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) keurde op 28 mei 2015 een globale machtigingsaanvraag goed die de VVSG in naam van alle gemeenten indiende. Deze machtiging verleent gemeenten de toegang om van de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) de elektronische mededeling te verkrijgen van persoonsgegevens teneinde overtreders van de gemeentelijke reglementen of ordonnanties te identificeren en te sanctioneren. Op basis hiervan zal een gemeentelijk ambtenaar rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot de databank DIV voor de vaststelling en de sanctionering van inbreuken. Gemeenten hadden reeds toegang tot de databank voor de vaststelling en invordering van parkeerbelastingen en parkeerretributies. De gemeente zal niet zomaar toegang krijgen tot de databank. Hier staan voorwaarden tegenover, met name het benoemen van een veiligheidsconsulent en het beschikken over een veiligheidsplan. Een individuele gemeente of samenwerkingsverband zal dus nog steeds een aanvraag moeten indienen, maar die kan dus voortaan gebaseerd worden op de gemaakte afspraken tussen de VVSG en de CBPL. De goedgekeurde globale machtiging kunt u eerstdaags terugvinden op de website van de CBPL. Meer details over de inhoud vindt u op de website van VVSG. tom.deschepper@vvsg.be en herman.callens@vvsg.be

Geplaatst door in Nieuws op 03-06-2015 om 17u01 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!