opcentiemen personenbelasting ..

Heden kregen alle besturen een brief in de bus aangaande de inning en doorstorting van de opcentiemen personenbelasting.  Uit dit schrijven halen we volgende zaken :
-de FOD erkent de onregelmatigheid van de inningscyclus en de weerslag op de theasaurie(planning) van de lokale besturen
-programmatuur moet worden aangepast tgv de regionalisering personenbelasting ( en dus vertraagde inning ... )
-er komt een herraming maar deze kan pas einde oktober ..
-indien een herraming negatief is zal voor die besturen op het einde van het jaar met een voorschot worden  gewerkt dat dan volgend jaar wordt verrrekend ( idem als vorig jaar )
-voor aanslagjaar 2016 is de FOD belast met het opzetten van een voorschotsysteem om het probleem structureel op te lossen

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd ...

Geplaatst door in Nieuws op 14-08-2015 om 12u15 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!