Compensaties gemeenten voor vrijstellingen onroerende voorheffing verdwijnen ..

​De Vlaamse regering is rond met haar begroting voor 2016, en dan is het altijd uitkijken naar de maatregelen met een effect op de lokale besturen. We kregen ondertussen de bevestiging dat het Gemeentefonds ook in 2016 met 3,5% zal groeien, wat een toename met ca. 81,3 miljoen euro betekent tot een bedrag van ongeveer 2,4 miljard euro. Ook de compensatie voor de dividendverliezen door de vrijmaking van de energiesector (83 miljoen euro) blijft behouden.

Wat wel verdwijnt, is de vergoeding die de Vlaamse overheid betaalt aan de gemeenten voor de door haar toegekende korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage (machines). In 2014 ging het om een bedrag van 47,9 miljoen euro, dat uiteraard vooral naar de industriële gemeenten gaat. Gemeenten die door het wegvallen van deze compensatie meer verliezen dan de stijging van hun Gemeentefondsaandeel tussen 2013 en 2014, krijgen het verschil nog vier jaar bijgepast voor een bedrag van in totaal 13 miljoen euro. De VVSG rekent erop dat de Vlaamse regering heel snel aan alle gemeenten het concrete effect van deze maatregel bezorgt.

In elk geval doorkruist deze Vlaamse besparing de gemeentelijke meerjarenplannen, en dreigt die ook de lokale investeringscapaciteit (verder) aan te tasten. Bovendien vindt de VVSG dat het niet kan dat een overheid belastingkortingen toekent, waarvan de factuur integraal door een andere overheid wordt gedragen.

cijfermateriaal ivm uw gemeente vind je HIER

Bron : VVSG.be

Geplaatst door in Nieuws op 01-10-2015 om 16u04 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!