Tax-shift : zware impact op gemeentelijke inkomsten uit opcentiemen personenbelasting

Einde 2015 kregen we allen van de FOD Financiën een brief met een raming van de impact van de tax-shift.  De cijfers zijn per jaar weergegeven en cumulatief te lezen.  We betreuren dat deze ramingen niet eerder kwamen.  Immers, voor de budgetopmaak en de meerjarenplanning kwam de brief te laat.  Tijdens de budgetplanning dienden we te werken met cijfers op basis van persberichten ....

Volgens de nieuwsbrief van VVSG van vandaag is de impact in te schatten op 10% van de opbrengst uit onze opcentiemen personenbelasting wat iets hoger is dan aanvankelijk gedacht.  Voor Vlaanderen samen zou het volgens VVSG gaan om 193 mio EUR in 2021. De cijfers houden geen rekening met mogelijke terugverdieneffecten maar hoe snel die in de personenbelasting zichtbaar zullen zijn is maar de vraag. Hopelijk schatte iedereen wat correct in want de impact is toch redelijk groot ...

 

Geplaatst door in Nieuws op 05-01-2016 om 17u46 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!