Vlaamse Regering wil premiestelstel onroerend erfgoed aanpassen ....

Blijkens een conceptnota inzake het premiestelstel onroerend erfgoed blijkt dat de Vlaamse Regering het premiestelsel terzake wil aanpassen.  Vooral de enorme vraag naar premies afgezet tegen de beschikbare middelen blijkt de reden te zijn.  De conceptnota voorziet ook dat BTW niet meer zou betoelaagd worden hoewel de premiepercentages behouden zouden blijven ....  Voor een kerk bijvoorbeeld is dus 21% niet langer subsidieerbaar wat de last voor het lokaal bestuur met 80% van die 21% verhoogt en dus de last van 20% op 36 % brengt .....

Geplaatst door in Nieuws op 22-02-2016 om 10u56 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!