Bevraging gebruik Centraal Bestand Beslagberichten : graag uw mening !

NKGB ( federatie gerechtsdeurwaarders )  heeft vorig jaar in samenwerking met het BTC (Beheers- en Toezichtscomité van het CBB) een audit opgestart van alle aspecten betreffende het CBB (Centraal Bestand van Berichten). Een belangrijk luik daarin betreft de technische en beveiligingsaspecten van de informatica systemen, alsook de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de toepassing. In dit kader voorzien wij afzonderlijke gesprekken (onder 4 ogen) tussen de verschillende stakeholders van CBB en de externe auditor, ir. Luc Golvers. Vlofin is hierin dus stakeholder.

Graag hadden we van de collegae die dit systeem gebruiken dan ook zo veel mogelijk feedback gekregen om in ons onderhoud te kunnen aanbrengen.
U kan deze feedback kwijt via de knop reactie bij dit bericht of op voorzitter@vlofin.be

Alvast dank voor uw medewerking!

Geplaatst door in Nieuws op 09-03-2016 om 08u34 onder E-gov

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!