Wijzigingen organieke decreten

De Vlaamse Regering keurde op 18 maart 2016 definitief het ontwerp van decreet goed tot wijziging van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit ontwerp van decreet wordt nu ingediend bij het Vlaams parlement.

Het ontwerp van decreet is een voorafname op het Decreet Lokaal Bestuur, maar beperkt zich tot enkele dringende materies, namelijk meer autonomie creëren inzake personeelsaangelegenheden, zoals overeengekomen is in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019, en het toezicht regelen op de hulpverleningszones, ingesteld door de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

De wijzigingen met betrekking tot personeel kunnen al op korte termijn de werking van de lokale besturen vergemakkelijken.

 

Meer informatie over dit wijzigingsdecreet

 

Geplaatst door in Nieuws op 25-03-2016 om 10u44 onder gemeente

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!