Btw voor overheden in de praktijk: uw prangende btw-vragen op de valreep beantwoord

De afgelopen maanden heeft de federale overheid via wetgevend initiatief en administratieve circulaires getracht meer duidelijkheid te scheppen in de btw-regelgeving voor overheden, mede onder impuls van Europa. Er wordt van de lokale overheden verwacht dat zij zelf regulerend handelen en hun eigen btw-analyses maken. Vanaf 1 juli 2016 moeten overheden voldoen aan het kader dat door de federale overheid wordt gecreëerd. Er mag worden aangenomen dat op middellange termijn de federale overheid niet zal nalaten te controleren en wellicht sanctionerend zal optreden. Heeft u nog vragen over deze nieuwe regelgeving? Mis dan zeker de opleiding ‘Btw voor overheden in de praktijk’ niet. Tijdens deze interactieve en praktische opleiding maken twee specialisten u wegwijs in de toepasselijke btw-regelgeving, zodat u kunt anticiperen op toekomstige belastingcontroles. Deze opleiding is exclusief toegankelijk voor gemeentesecretarissen, financieel beheerders, medewerkers financiële dienst van gemeenten, provincies, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Gedetailleerde informatie over deze opleiding vindt u in de bijlage en op onze website www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen.

Geplaatst door in Nieuws op 16-04-2016 om 20u29 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!