Raad van state maakt opmerkingen ivm integratie gemeente - OCMW

De integratie van het OCMW in de gemeente regelen kan alleen via een wet met een bijzondere meerderheid. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State bij een federaal voorontwerp van wet, dat voorlopig alleen in een Franstalige versie beschikbaar is. Hoe het hiermee federaal en in Vlaanderen nu verder moet, is momenteel onduidelijk. Op 10 mei zei Vlaams minister Homans nog in het Vlaamse parlement dat de voortgang van het decreet lokaal bestuur mee zou afhangen van dit advies van de Raad van State.

De VVSG onderzoekt verder de tekst van het advies en blijft dit dossier op de voet volgen. We hopen vooral dat, welke hervorming er ook uit de bus komt, het belang van de OCMW-cliënt en het lokale sociale beleid als aandachtspunten overeind blijven. Voorts herhalen we het pleidooi voor kwalitatieve regelgeving die voldoende lang vóór de inwerkingtreding klaar is.
Bron : vvsg - Jan Leroy 

Volgens de kranten ligt er nu een plan B op tafel om de integratie toch te realiseren zei het dan met behoud van de 2 rechtspersonen maar waarbij de gemeenteraadsleden = OCMW-raadsleden, 1 fin beheerder, 1 secretaris, 1 meerjarenplan, ... We zijn benieuwd en wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geplaatst door in Nieuws op 11-05-2016 om 15u39 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!