Concetpnota integratie gemeente OCMW vandaag goedgekeurd door Vl Regering = plan B

Gelet op het advies van de raad van state inzake de federale wetswijziging aan de OCMW-wet en de daarin geformuleerde opmerkingen gaat de vlaamse regering over tot plan B inzake de integratie gemeeente-OCMW.  De conceptnota dienaangaande werd op 13 mei jl. door de vlaamse regering goedgekeurd en heeft als uitgangspunten de politieke, ambtelijke en organieke integratie tegen 1/1/2019.

U vindt de tekst hier

De belangrijkste elementen :
- 2 rechtspersonen
- gemeenteraad en ocmw-raad : zelfde samenstelling
- college en vast bureau : zelfde samenstelling
- bijzonder comitee sociale dienst
- 1 secretaris ( algemeen directeur ) in 1 financieel beheerder ( financieel directeur )
- voorrangsregeling voor huidige titularissen alsook waarborgen
- beleidsplannen ocmw maken deel uit van dat van gemeente
- bestaande vormen van verzelfstandiging worden geïntegreerd in decreet lokaal bestuur.

Vlofin volgt alles reeds geruime tijd op de voet en er is reeds meermaals overleg geweest met kabinet en de andere federaties.

Wordt vervolgd.

Geplaatst door in Nieuws op 13-05-2016 om 16u02 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!