Belfius studie lokale financiën 2016 : niet slecht !

De gemeenten, OCMW’s, provincies, politiezones en hulpverleningszones, samen de ‘lokale besturen’, zijn belangrijke werkgevers en investeerders. Ongeveer 40% van de investeringen van de openbare sector gebeurt door dit lokale bestuursniveau, dat dus een belangrijke motor is van de Belgische economie. In 2016 presenteren de lokale besturen samen een budget van 33,9 miljard EUR of 3 029 EUR per inwoner. De begroting behoudt een positief saldo: met voor de Waalse gemeenten een saldo van 321 miljoen EUR voor het algemeen totaal, voor de Brusselse gemeenten een overschot van 106 miljoen EUR en 276 miljoen EUR aan autofinancieringsmarge voor de Vlaamse gemeenten. Aan de kant van de uitgaven blijven de exploitatie-uitgaven onder controle, met enkele lichte verschillen tussen de gewesten. Het gaat in totaal om 27,4 miljard EUR en dit budget omvat onder meer de grote personeelsuitgaven en het pensioenvraagstuk.De groei van de dotaties van gemeenten aan OCMW’s blijft stabiel na een sterke stijging in 2015. De investeringsuitgaven bedragen globaal genomen 6,6 miljard EUR, met onderling een groot verschil in groeiritme tussen de gewesten: een verwachte stijging met 25% voor de gemeentelijke investeringsprojecten in Wallonië, terwijl het in het Brussels Gewest vooral de gemeenten en de OCMW’s zijn die de sociaaldemografische uitdagingen aanpakken via openbare investeringsprojecten en in Vlaanderen de investeringsramingen volgens het meerjarenplan de intentie bevestigen om te blijven investeren. Wat de ontvangsten betreft, stellen we een bescheiden toename vast. De exploitatie-ontvangsten bedragen 28,6 miljard EUR, waarin de toelagen en subsidies van andere bestuursniveaus zwaar doorwegen (51%). De fiscaliteit van gemeenten en provincies weegt door met 10 miljard EUR en de belastingvoeten werden nauwelijks aangepast.

Conclusie: de lokale besturen zijn er -met een waaier aan maatregelen maar met behoud van de ambitie om te investeren- in geslaagd om een begroting in evenwicht voor te leggen. Toch blijven er nog politieke en maatschappelijke uitdagingen die een grote impact hebben op het financieel beheer en die de lokale financiën nog verder zullen beïnvloeden. Enkele van die financiële uitdagingen zijn de pensioenhervorming van statutaire personeelsleden, de stijgende kosten voor sociale bijstand en veiligheid, de bevolkingsgroei, de gevolgen van de tax shift, de ESR 2010-normen en de nieuwe staatshervorming.

Meer info : persbericht , statistisch materiaal en powerpoint

Geplaatst door in Nieuws op 28-06-2016 om 21u35 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!