Decreet lokaal bestuur - integratie gemeente/OCMW : stand van zaken 5/11/2016

ECG, VVOS , Vlofin en VVSG worden tijdens de volgende weken door het kabinet van minister Homans betrokken bij de totstandkoming van het decreet lokaal bestuur (DLB). De bijeenkomsten hebben de status van informele thematische besprekingen. Op 25 oktober 2016 zijn de eerste werkteksten aan de voorzitters bezorgd (de algemene memorie, de teksten m.b.t. de bestuursorganen en de artikelsgewijze bespreking). Ondertussen zijn ook de werkteksten DLB (teksten en artikelsgewijze memorie) met betrekking tot luik financiën, werking en participatie, toezicht en fusies bezorgd. De belangrijke ontwerpteksten m.b.t. de overgangsbepalingen hebben we nog niet ontvangen. Het kabinet benadrukt dat het gaat om informeel overleg over nog niet politiek gevalideerde werkteksten. Het is niet de bedoeling noch de afspraak om deze teksten formeel te communiceren. De raad van bestuur heeft afgesproken dat de werkteksten consulteerbaar zijn op een besloten omgeving in dropbox met toegang voor een beperkt aantal leden van de RvB (9) en met uitdrukkelijke bevestiging om de beschikbare teksten niet verder te verspreiden. Inhoudelijk kan er dus voorlopig niet worden ingegaan op deze werkteksten. Er volgt echter wel een mondelinge toelichting op onze volgende RvB van 10 november 2016, maar ook hier met de uitdrukkelijke vraag aan alle bestuursleden om deze info niet verder te verspreiden. ECG, VVOS en Vlofin werken gezamenlijk aan een grondige reactie op de tekst DLB in de mate van het mogelijke in samenwerking met VVSG. Er is daarom zeer regelmatig overleg.

Geplaatst door in Nieuws op 05-11-2016 om 12u09 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!