Audit Vlaanderen : nieuw globaal rappport aankoop- en contractbeheer

Vlaamse lokale besturen spenderen jaarlijks ruim 1,5 miljard euro aan allerhande leveringen en diensten. Voldoende reden voor een thema-audit door Audit Vlaanderen. Tussen september 2015 en november 2016 werden twintig lokale besturen geauditeerd. De belangrijkste vaststellingen werden gebundeld in een globaal rapport. Wat blijkt? Veel besturen doen het goed. Zo is bijvoorbeeld meestal de juridische kennis over overheidsopdrachten in voldoende mate aanwezig. Audit Vlaanderen vond verder diverse goede praktijken voor elke stap van het proces. Die worden ter inspiratie ook gepubliceerd. Algemeen blijkt echter dat gemeenten en OCMW's nog veel mogelijkheden hebben om de risico's die bij aankopen ontstaan beter af te dekken, om efficiënter te werken en om geld te besparen. Zo is van een uitgebouwd contract- en leveranciersbeheer vooralsnog geen sprake. De meeste lokale besturen hebben onvoldoende overzicht op hun lopende contracten. Daarnaast worden de uitgaven aan leveranciers zelden op regelmatige basis opgevolgd. Dit alles leidt ertoe dat de mededinging vaak onvoldoende speelt en er dus te weinig wordt nagegaan wat andere spelers op de markt te bieden hebben. Dit laatste geldt zeker voor verzekeringen. Slechts vijf van de twintig besturen die Audit Vlaanderen doorlichtte, hadden recent een overheidsopdracht uitgevoerd voor verzekeringen, nochtans een wettelijke verplichting. Ook op andere domeinen zijn er mogelijkheden om risico's beter af te dekken en geld te besparen.

 

Globaal rapport - thema-audit "Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten" - Audit Vlaanderen

Goede praktijken leidraad interne controle / organisatiebeheersing lokale besturen | Werking van de Vlaamse overheid

 

Geplaatst door in Nieuws op 21-02-2017 om 09u27 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!