Werkgroep rapportering: eerste bruikbare draft modelrapport beschikbaar

De werkgroep rapportering heeft een model uitgewerkt om op kwartaalbasis te rapporteren. Daarbij lag de focus op: Rapport op kwartaalbasis. Import van data vanuit de boekhouding – blijkt niet altijd mogelijk en afhankelijk van het softwarehuis. Zij hebben dit model samen met een toelichting gekregen met de vraag ervoor te zorgen dat de data beschikbaar zijn. Focus op vier punten die in één dashboard worden getoond. Bijkomende informatie per thema in aparte tabbladen. Wie nood heeft aan andere onderwerpen kan deze toevoegen maar model zelf vertrekt van wat als essentieel wordt beschouwd. Geen verplichting maar een sterke stimulans voor alle financieel beheerders om te rapporteren en bij voorkeur via dit model (eenvormigheid). Intussen werd het ontwerp aan alle softwarehuizen overgemaakt en ook aan BDO en Vanden Broele. Het huidig ontwerp is nog niet helemaal in orde, er ontbreken nog invulbladen aan en niet alle linken zijn al volledig uitgewerkt. Het blijft, voor het wie het al wil gebruiken, dus een beetje zoeken, knippen en plakken. Maar, omdat het intussen verspreid geraakt, willen we jullie niet langer laten wachten. Je kan het model op onze website terugvinden en afladen zodat je het zelf kan gebruiken. Er is ook een presentatie gemaakt die kort aangeeft welke uitgangspunten er gehanteerd zijn en hoe we tot dit resultaat zijn gekomen. Veel plezier en vooral, zorg ervoor dat je op kwartaalbasis rapporteert!

Het volledige afgewerkte product volgt nog maar nu al dank aan de werkgroep!

Geplaatst door in Nieuws op 09-04-2017 om 21u16 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!