ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

Het voorontwerp Decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 24 februari 2017, wordt na onderhandeling in comité C1 binnenkort opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering om daarna voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

In tegenstelling tot de oorspronkelijk goedgekeurde tekst is er nu meer dan ernstige druk vanuit VVSG om een aantal zaken aan te passen in het voorontwerp van decreet en tot onze verbijstering zouden de meerderheidspartijen akkoord gaan om de voorrangsregeling voor de zetelende titularissen uit het decreet te halen.

Samen met de federaties van de secretarissen (ECG en VVOS) blijven we ijveren en druk zetten om onze belangen te verdedigen.

De drie federaties hebben nu een gemeenschappelijk document gemaakt om dit te verduidelijken naar hun leden. U vindt dit HIER

Vlofin zal dit dossier van kortbij opvolgen in de hoop een zo goed mogelijke overgangsregeling te bekomen in het belang van onze leden en van de lokale besturen.

 

Geplaatst door in Nieuws op 18-05-2017 om 14u44 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!