Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

De ministerraad keurde op 18 mei jl. op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert. Op vraag van de Belgische gemeenten voorziet het voorontwerp in een doorlopend systeem van voorschotten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Die voorschotten dekken 80% van de geraamde ontvangsten van het aanslagjaar en vormen een wijze van alternatieve overdracht van de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale autoriteit naar de gemeenten. De voorschotten zullen gespreid worden over 8 maanden: de maanden september, oktober, november en december van het lopende aanslagjaar en de maanden januari, februari, maart en april van het kalenderjaar dat volgt op het aanslagjaar. Deze maatregel zal in principe van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2017. De gemeenten kunnen geen cumul vragen van de betaling van de voorschotten en de toekenning van de werkelijke ontvangsten tijdens dezelfde maand. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

Geplaatst door in Nieuws op 20-05-2017 om 23u19 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!